ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНА АДЕКВАТНІСТЬ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ

  • Arthur Grantovych Goodmanian Національний авіаційний університет
  • Alla Vasylivna Sitko Національний авіаційний університет
  • Iryna Vasylivna Struk Національний авіаційний університет
Ключові слова: машинний переклад, оцінка, система машинного перекладу, словник користувача, якість

Анотація

Статтю присвячено оцінці якості систем машинного перекладу (СМП) Pragma 6 та Google Translate письмових текстів, оскільки проблема використання систем машинного перекладу досі залишається відкритою. Це пов’язано не лише з різними поглядами перекладознавців на це питання, але й з великою кількістю чинників та нюансів, що впливають на його вирішення. Визначено основні методи оцінки якості та запропоновано підхід до оцінки електронних перекладачів з урахуванням вагомості конкретної помилки та її впливу на загальну якість перекладу.

Досліджено ефективність застосування систем машинного перекладу для підвищення продуктивності перекладацької праці в межах англо-української мовної пари. Для цього ж мовного напрямку виконано аналіз помилок машинного перекладу, встановлено можливі причини їх виникнення та подекуди запропоновано шляхи їх усунення. За нинішнього рівня машинного перекладу без участі людини обійтися неможливо, оскільки для того щоб комп'ютер зміг перекласти текст, йому потрібна допомога як передредагувальника, так і постредагувальника, який виправляє помилки і недоліки в перекладеному машиною тексті. У статті зазначається, що сучасні системи машинного перекладу не в змозі досягти семантико-синтаксичної адекватності при перекладі текстів публіцистичного стилю. При перекладі програми-перекладачі почасти спотворюють зміст оригіналу і отриманий переклад не задовольняє у повній мірі вимогам реципієнта в отриманні релевантної інформації. Детальний аналіз помилок МП надає можливість з’ясувати хибні рішення розробників та запропонувати можливі шляхи їх усунення.

Оцінка якості перекладу за допомогою сучасних систем машинного перекладу, особливо його хиб та недоліків наразі залишається одним із актуальних питань сучасної теорії перекладу. У межах англоукраїнського напрямку перекладу якісніший переклад виконує система “Google Translate”. Найгіршим етапом роботи обох систем є автоматичний аналіз. Найбільша кількість помилок припадає на лексичний і контекстуальний рівні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2019-07-22
Як цитувати
Goodmanian, A. G., Sitko, A. V., & Struk, I. V. (2019). ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНА АДЕКВАТНІСТЬ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ. Львівський філологічний часопис, (5), 48-54. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2019-5-8