ПРИЧИНИ, ВИДИ ТА ЗАСОБИ СЕМАНТИЧНИХ ЗМІН У СЛОВІ

  • Natalia Viktorivna Litvinova Криворізький державний педагогічний університет
Ключові слова: семантичні зміни, причина, семантика, вид, засіб, звуження значення, розширення значення, погіршення значення, метафора, метонімія

Анотація

Стаття присвячена аналізу причин, видів і засобів семантичних змін. Мовні зміни виникають самі по собі в процесі використання мови носіями тієї чи іншої мови, в ситуації комунікативного спілкування. Питання про причини семантичних змін знаходились і знаходяться у центрі уваги багатьох дослідників від давніх часів до сьогодення. Семантичні зміни, а саме зміна семантики слова, представляють особливий випадок розвитку мови.

При «причини» слід також розрізняти «види» і «засоби» семантичних змін. Але класифікація видів (типів) семантичних змін ускладнюється тим, що вона здійснюється за різними принципами.

У сучасний семантиці класифікація засобів зміни значення представлена логічним і аксіологічним принципами. До логічного принципу належать розширення і звуження значення.

Аксіологічний принцип класифікації дозволяє поділити усі види семантичних змін на покращення значення, погіршення значення, а також перенос значення (метафора і метонімія), табу і евфемізми, іронія тощо.

Конкретні види семантичних трансформацій демонструються за допомогою прикладів з німецької мови на матеріалі лексико-семантичних груп «людина/чоловік» (Mensch/Mann) і «людина/жінка» (Frau/Weib/Mädchen).

Незважаючи на те, що вивченню цього питання присвячена велика кількість літератури, багато саме семасіологічних питань залишаються ще й досі не вивченими.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2019-07-22
Як цитувати
Litvinova, N. V. (2019). ПРИЧИНИ, ВИДИ ТА ЗАСОБИ СЕМАНТИЧНИХ ЗМІН У СЛОВІ. Львівський філологічний часопис, (5), 76-80. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2019-5-13