ЕПОНІМНІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В ІНФЕКТОЛОГІЇ

  • Mariia Mykhailivna Teleky Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
Ключові слова: термін-епонім, пропріатив, епонімне термінологічне словосполучення, когнітивний аспект, структурний аспект, структурна модель

Анотація

У статті схарактеризовано когнітивно-структурні особливості епонімних термінологічних словосполучень, що функціонують у англійській медичній термінологічній підсистемі при інфекційних хворобах для позначення інфекційної патології людини.

Актуальність дослідження когнітивних особливостей термінів-епонімів зумовлена їхнім широким використанням у сфері науково-професійних знань. Терміни у рамках когнітивної лінгвістики є віддзеркаленням концептуального уявлення про навколишній світ, що виникає на основі виділення суттєвих ознак і властивостей об’єктів і явищ.

Визначено, що епонімні термінологічні одиниці слугують засобом концептуальної орієнтації в когнітивно-комунікативному просторі, відображають напрями мисленнєвої діяльності, уможливлюють встановлення зв’язків між різними реаліями, висвічують системне бачення світу, що дозволяє класифікувати об’єкти пізнання за їхніми ознаками і категоріями.

У результаті лінгвістичного вивчення виокремлено основні когнітивні категорії термінологічних словосполучень, що відтворюють процес систематизації та упорядкування знань як результат когнітивної діяльності людини: патологічний процес, позначення сукупності ознак, послідовність дій і технологічний процес, позначення збудників хвороб людини, наслідки пізнавальної діяльності. Відзначено, що категоріальний аналіз епонімних термінологічних одиниць розкриває специфіку термінології галузі інфектології й виявляє її характерні особливості.

Проаналізовано структурні особливості термінологічних епонімних словосполучень, встановлено домінуючі структурні моделі, у яких головними компонентами є один або два номінативи. Зазначено, що власне ім’я у структурі терміна є відображенням антропоцентричної картини світу, слугує ідентифікатором ознак об’єкта чи явища, виділяє його з кількох подібних.

Дослідження підтверджує висновки про те, що терміни-епоніми – характерне явище сучасної англійської медичної термінології. Епонімні термінологічні словосполучення є носіями наукової інформації, володіють здатністю зберігати і транслювати знання наступним поколінням.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2019-07-22
Як цитувати
Teleky, M. M. (2019). ЕПОНІМНІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В ІНФЕКТОЛОГІЇ. Львівський філологічний часопис, (5), 152-158. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2019-5-26