КОЛЬОРОВА СИМВОЛІКА ОБРАЗУ ДОРОГИ В ХИМЕРНОМУ ПРОЗОПИСЬМІ ВОЛОДИМИРА ДРОЗДА ТА ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА

  • Nataliia Andriivna Kobylko Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: химерна проза, символ, колір, образ дороги, міф, фольклор

Анотація

У статті досліджено кольорову символіку образу дороги в повісті В. Дрозда «Ирій» та романі-баладі В. Шевчука «Дім на горі». Проаналізовано художню семантику дороги в химерному прозописьмі; розмежовано символічне значення шляху, запозичене з усної народної творчості, та авторсько-індивідуальне його потрактування. У творах химерної прози номінації простору мають символічні значення, запозичені з усної народної творчості. Фольклорна символіка характеризується власною специфікою, і її варто розглядати як поняття формотворче, світоглядне й стилістичне, що генетично споріднене з міфологією. Одним із засобів творення образу дороги виступає кольорова семантика, адже колір вважається формою ідейно-естетичного відображення дійсності. Макс Люшер довів, що колір упливає на психоемоційну сферу людини й здатен викликати певні естетичні відчуття. Основою української теоретичної думки щодо символічного потрактування моделі світу, а зокрема кольорової символіки, вираженої в міфології, фольклорі й мові, стали праці О. Потебні «Про міфічне значення деяких обрядів і повір’їв», «Думка і мова», «Про деякі символи в слов’янській народній поезії». Учений виводить назву кольору не через абстрактне поняття, а через аналогію з предметами або ж діями людини, що викликають схожі асоціації. Актуальність дослідження значною мірою зумовлена відсутністю системного аналізу кольорової символіки образу дороги в українській химерній прозі.

В українській химерній прозі колірний компонент відіграє важливе значення та є свідченням поєднання традиційних образів із новаторськими. В. Дрозд і В. Шевчук, інтерпретуючи образ дороги, активно послуговуються кольоровою символікою. У повісті В. Дрозда «Ирій» використано такі кольори: жовтий як символ легкості й тепла; білий – з одного боку, сум’яття й невизначеності, з іншого – радості нового відкриття; синій – спокою та душевної гармонії. У романі-баладі В. Шевчука «Дім на горі» до найбільш уживаних кольорів належать білий, синій і зелений, що символізують молодість і взаємне кохання, зв’язок поколінь, «світ колишніх людей», умиротворення, відкриття істини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2019-07-22
Як цитувати
Kobylko, N. A. (2019). КОЛЬОРОВА СИМВОЛІКА ОБРАЗУ ДОРОГИ В ХИМЕРНОМУ ПРОЗОПИСЬМІ ВОЛОДИМИРА ДРОЗДА ТА ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА. Львівський філологічний часопис, (5), 65-69. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2019-5-11