ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ УКРАЇНИ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ РОК-ГУРТІВ

  • Daria Mykolaivna Zaporozhska Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Ключові слова: рок-поезія, мовний образ України, індивідуально авторське мовомислення, непряма номінація діалектизм, англіцизм, топонім, етнографічно маркована лексика

Анотація

У статті репрезентовано мовний образ України у текстах рок-поезій авторів-львів’ян (Андрія Кузьменка («Скрябін»), Святослав. Вакарчука («Океан Ельзи»), Сергія Кузмінського («Брати Гадюкіни»), Тараса. Чубая («Плач Єремії»). Здійснено лінгвістичний аналіз рок-поезій та описано, за допомогою яких мовностилістичних засобів автори вербалізують цей образ. Визначено, що мовний образ України розкривається через вживання географічних назв (ойконімів, гідронімів, омонімів, урбанонімів,  годонімів, агоронімів), панорамних ландшафтів, поняття «Україна» та лексем з коренем україн-. Назв культурних та історичних осіб та етнографічно маркованої лексики. В статті панорамно висвітлено образи міст України – Києва та Львова, які є близькими авторам. Проаналізовано вжиті в рок-поезіях лексеми, що вияскравлюють мовний образ України, в тому числі діалектизми характерні для Львівської області та іншомовну лексику (англіцизми та запозичену німецьку лексику), яка подекуди є транслітерована. Зазначено, що вербальний образ України є метафоричним та доповнений епітетами та перифразованими назвами. Виокремлено чотири групи лексем, що розкривають образ України в рок-текстах. В рок-текстах вербалізовано неповторний образ України відмінний від традиційного, що інтерпретується у класичній поезії. Мовний образ України в рок-поезіях подекуди іронічний та саркастичний. У дослідженні обґрунтовано, що у рок-поезіях розкривається індивідуально авторська мовна картина світу. Образ України у рок-поетичних текстах орієнтований на патріотичність. Рок-автори акцентують увагу на труднощах та проблемах та висловлюють спонукання до змін на краще, проте кожен з них має свій індивідуальний художній образ України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-28
Як цитувати
Zaporozhska, D. M. (2020). ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ УКРАЇНИ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ РОК-ГУРТІВ. Львівський філологічний часопис, (6), 79-84. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1702