ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИЧНИХ ЗАСОБІВ У ФОРМАХ ПОІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ НА СТОМАТОЛОГІЧНЕ ВТРУЧАННЯ

  • Viktoriia Hennadiivna Kostenko Українська медична стоматологічна академія
  • Iryna Mykolaivna Solohor Українська медична стоматологічна академія
Ключові слова: поінформована згода на стоматологічне втручання, речення, структура, категорія стану, комунікативна стратегія, функціонально-прагматичний підхід

Анотація

У роботі представлено результати дослідження функціонально-прагматичних особливостей синтаксичних засобів в англомовних текстах поінформованої згоди на виконання стоматологічного втручання, зокрема структурної складності речень та граматичного стану предикативних центрів, та зіставлення формально-граматичної структури речень з прагматичною метою адресанта. Для досліджуваних текстів поінформованої згоди характерна значна структурна складність речень, оскільки, використовуючи складні речення та періоди, можна точніше продемонструвати логічну залежність між явищами, процесами, деталізувати елементи системи аргументації стосовно ухвалення певного рішення. Використання простих речень, ускладнених рядами однорідних членів, спрямоване на актуалізацію інформативної значимості певних компонентів речення. У досліджуваних текстах однорідні члени речення здебільшого виражають семантику пояснення, конкретизації, уточнення, або включення.

Комунікативна ініціатива та керування комунікативною ситуацією з боку лікаря та суб’єктність пацієнта, його активна причетність до процесу лікування граматично втілені шляхом вживання речень в активному стані, які у досліджуваних текстах переважають кількість речень у пасиві. Структурні особливості синтаксичних одиниць у досліджуваних текстах зумовлені комунікативно-когнітивними особливостями протікання процесу спілкування, комунікативною метою та логікою змісту документа, основна комунікативна мета якого – надати інформацію про характер медичного втручання, про регламентацію та узгодження пов’язаних з ним необхідних дій, та зафіксувати процес спілкування між лікарем і пацієнтом, результатом якого є зважене рішення останнього погодитися на певне втручання чи відхилити його.

Виявлення особливостей синтаксичної організації досліджуваних текстів з когнітивно-прагматичної перспективи є важливим для розуміння комунікативно-прагматичних норм та культури реалізації комунікативної інтенцій, притаманних певній професійній та / чи етнічній спільноті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-28
Як цитувати
Kostenko, V. H., & Solohor, I. M. (2020). ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИЧНИХ ЗАСОБІВ У ФОРМАХ ПОІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ НА СТОМАТОЛОГІЧНЕ ВТРУЧАННЯ. Львівський філологічний часопис, (6), 113-121. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1710