ТИПОВІ ПОМИЛКИ В СИНТАКСИСІ НАУКОВОГО СТОМАТОЛОГІЧНОГО ТЕКСТУ

  • Tetyana Alexandrіvna Leshchenko Українська медична стоматологічна академія
  • Marуna Nikolaevna Zhovnir Українська медична стоматологічна академія
  • Natalia Vasylivna Bondar Українська медична стоматологічна академія
Ключові слова: науковий стиль, науковий текст, синтаксис, синтаксична норма, стоматологічний дискурс

Анотація

пропонованій авторами статті обґрунтовано актуальність обраної теми, потребу багатоаспектного аналізу наукового стоматологічного дискурсу. Акцентовано на вкрай гострій потребі підвищити рівень професійного володіння лікарями-стоматологами літературною мовою як єдиним засобом матеріалізації фахових наукових ідей, відчутно зменшити кількість різнорівневих мовних анормативів у зразках наукового стоматологічного дискурсу. Зауважено, що питання співвіднесення «норми» і «відхилення від норми» завжди перебувало під пильним оком науковців. Умотивовано відсутність комплексного дослідження нормативності фахової мови стоматологів, недоступність чітко сформованих рекомендацій, яких варто дотримуватися авторам, вибудовуючи власний науковий дискурс, підживлюють анормативність у слововжитку, словотворенні та побудові різнорівневих синтаксичних структур. Наголошено на тому, що для уникнення мовних аномалій, зокрема й синтаксичних, потрібно усвідомитиважливість і обов’язковість опанування лікарями різнорівневих мовних ресурсів – фонетичних, орфоепічних, орфографічних, лексичних, фразеологічних, словотвірних та ін.

У праці проаналізовано типові помилки, зафіксовані в текстовій тканині стоматологічних різножанрових наукових розвідок – оригінальних тез, статей, посібників, підручників, монографій тощо. Обґрунтовано потребу виформовування мовної компетенції в науковців. Досліджено наукові тексти зі стоматології з погляду нормативності їхньої синтаксичної організації. Акцентовано на типових помилках, які допускають стоматологи, намагаючись якнайточніше подати результати своїх дослідницьких пошуків. Проінтерпретовано складні випадки побудови підрядних словосполучень, зокрема керування. Описано наслідки надуживання розщеплених присудків в науковому стоматологічному лексиконі. Авторами проаналізовано специфіку поєднання й використання дієприкметникових зворотів із підрядними частинами. Здійснено спробу виробити систему рекомендацій для впорядкування семантико-синтаксичного оформлення фахових наукових текстів стоматологів. дослідження виконано на матеріалах тез, статей, монографій, підручників, посібників, довідників, текстів авторефератів, дисертацій стоматологічної тематики. Результати дослідження окреслюють подальші перспективи опрацювання стоматологічного дискурсу, аналізу рівня мовної культури наукових праць фахівців стоматологічної сфери; виявлення й опису типових мовних помилок фахівців-стоматологів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-28
Як цитувати
Leshchenko, T. A., Zhovnir, M. N., & Bondar, N. V. (2020). ТИПОВІ ПОМИЛКИ В СИНТАКСИСІ НАУКОВОГО СТОМАТОЛОГІЧНОГО ТЕКСТУ. Львівський філологічний часопис, (6), 137-143. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1714