СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ У КНИЗІ ОЛІВ’Є МАНЬЇ “DESSINE-MOI UN PARISIEN”

  • Malvina Dzhangizivna Marinashvili Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: суб’єктивна модальність, експресивний синтаксис, іронія, французька мова, нон-фікшн

Анотація

Книга Олів’є Маньї “Dessine-moi un Parisien” («Намалюй мені парижанина») є франкомовною «паперовою» версією гумористично-іронічних нарисів, представлених англійською мовою на сторінках Інтернет-блогу автора. 68 розділів книги об’єднані спільною темою і наміром автора – змалювати портрет сучасного жителя французької столиці. Оскільки О. Маньї сам докорінний парижанин, можна вважати створений ним образ парижанина іронічним автопортретом. Через характеристику його мовних звичок, ставлення до оточуючих людей та до іноземців, пристрастей в їжі, особливостей рис характеру, улюблені місця відпочинку, ставлення до спорту та ін. автор створив іронічний, вельми суперечливий образ парижанина.

Домінуючою в книзі є іронічна модальність, яка є характерною рисою постмодерної літератури, в тому числі літератури, що належить до жанру нон-фікшн. Іронія базується на виявленні суперечностей, притаманних парижанину, на невідповідності між тим, яким він хоче себе показати, і тим, яким він є, на погляд О. Маньї, насправді. Іронічна модальність реалізується на всіх мовних рівнях, в тому числі на синтаксичному. Дослідження синтаксису книги “Dessine-moi un Parisien” дозволило виявити різноманітні експресивно марковані синтаксичні засоби. Вживаними в тексті є інверсія у розповідному реченні, парцеляція, сегментація, вставні слова та речення, відокремлення, синтаксичне повторення, еліпсис, риторичне запитання. Засоби експресивного синтаксису, використані автором, з одного боку, відображаючи тенденції сучасної французької мови в галузі побудови речення, створюють ефект невимушеного розмовного мовлення, а з іншого, – сприяють вираженню авторської модальності, акцентують увагу на іронічних смислах, закладених в тексті. Як результат, виражальні одиниці експресивного синтаксису посилюють емоційний вплив на читача.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-28
Як цитувати
Marinashvili, M. D. (2020). СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ У КНИЗІ ОЛІВ’Є МАНЬЇ “DESSINE-MOI UN PARISIEN”. Львівський філологічний часопис, (6), 148-152. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1716