ПАЛІТРА ВІДТІНКІВ КОЛОРОНОМЕНУ ЧЕРВОНИЙ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

  • Olesya Yurievna Topchy Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: колористика, барволексеми, відтінок кольору, червоний колір, мовна картина світу

Анотація

У мовах світу лексеми на позначення кольору утворюють якісно і кількісно розвинену лексико-семантичну групу, складовими якої є назви основних кольорів та безліч їх відтінків, які вказують на інтенсивність тону, на міру вияву колірної якості, на колірну ознаку предмету та ін. Колористику як частину мовної картини світу розглядали у різних аспектах. Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що недостатньо приділено уваги питанню вивчення народознавчої семантики одних і тих самих кольорів у культурах народів світу.

У межах пропонованої розвідки нашу увагу зосереджено на виявленні та упорядкуванні варіантів відтінків колоративу «червоний» у мовах народів світу, зроблено спробу виявити у кольорономінаціях різних ареалів національно-культурний зміст, вербально зафіксований у мовній картині світу. Встановлено, що чисельна кількість барволексем є запозиченою, що більшість мають мотивовану внутрішню форму, яка базується на національно-культурній специфіці. Колорономенами експлікується світ флори і фауни, назви мінералів, репрезентується народознавча семантика, віддзеркалюються історико-культурні традиції та ін. Простежено, що на відтінки колорономену «червоний» нашаровується специфічна національно-культурна конотація, що множинність барвоназв свідчить про багатозначність і багатофункціональність кольорів. У ланцюжку численних відтінків «червоного», який є мікросистемою загальної системи кольорів, відображені ментальність етнічних культур, їх система цінностей, традиції, стиль життя, історичні події тощо. Припущено, що сприйняття та принцип номінації кольору залежить не стільки від мови етносу, скільки від особливостей культурно-історичного плану. Перспективу подальших розвідок вбачаємо у розробці теоретичного інструментарію щодо дослідження колористики в мовній картині світу, у систематизації принципів номінації лексем, що позначають кольори, у виявленні специфіки їх національно-культурної бази та в укладанні словника найменувань кольорів у мовах різних культур за певними аспектами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-28
Як цитувати
Topchy, O. Y. (2020). ПАЛІТРА ВІДТІНКІВ КОЛОРОНОМЕНУ ЧЕРВОНИЙ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ. Львівський філологічний часопис, (6), 209-213. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1727