ДІЯЛЬНІСНО-ОНТОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ СТРУКТУРИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ТЕКСТУ

  • Irina Valerievna Tsarova Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: діяльнісно-онтологічна концепція, поліструктурний синтез, проєкція форми, структура, текст, юридичний текст

Анотація

У статті простежено концепцію структури юридичного тексту. Визначено поліструктурний синтез як базис діяльнісно-онтологічної концепції створення сучасного українського юридичного тексту; будова структури, складовими якої є окремі (перш за все, автономні) різнопредметні текстові структури. Виділено наявні чотири концепції сучасного українського юридичного тексту: результативностатичну, процесуальну, каузальну, стратифікаційну. У зв’язку з комунікативною переорієнтацією лінгвістики тексту, одночасно визначено текст як посередник, засіб, процес і мета комунікації. Наголошено, що різноманіття підходів до вивчення юридичного тексту, з одного боку, відкриває все нові і нові його вимірювання, а з іншого – викликає почуття епістемологічної невпевненості, наслідком якої стає перехід від системності (теорія тексту) до розрізненої множинності (теорії тексту). Уважаємо, що дослідження структури сучасного українського юридичного тексту може бути звернено не на окремі аспекти (сторони, вияви), а на розглянуту як спосіб організації і організацію мовного субстрату, як функціонально завершене ціле, що є актуальним для теорії структуроутворення тексту. Тексти, формально і змістовно зберігають з первинним лише явище детермінації, та повно ілюструють явище діалогічності (відповідь, відгук, полеміка). Акцентовано увагу, що вектор розвитку загальної теорії тексту необхідно переорієнтувати з аналізу поліструктурності (множинності структур) тексту на структурний синтез. Структура – це проєкція форми на предметну галузь, а форма може моделюватися тільки на підставі зіставлення ряду її структур: виявлення загального і випадкового, тобто поліпредметного і, отже, поліструктурного опису об’єкта. Варто виділяти лінгвістичну структуру інтерпретаційного акта, яка виражається в особливій юридичній мові зазначених актів, використанні граматичних і графічних засобів викладу правового матеріалу. Письмова форма правових актів припускає структуризацію тексту акта і його побудову за правилами юридичної техніки. Структура НПА досить різноманітна і, як правило, складна. Наявність в акті структурних елементів залежить від різних об’єктивних і суб’єктивних чинників, які впливають на весь процес інтерпретаційної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-28
Як цитувати
Tsarova, I. V. (2020). ДІЯЛЬНІСНО-ОНТОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ СТРУКТУРИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ТЕКСТУ. Львівський філологічний часопис, (6), 214-220. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1728