ПРАГМАТИЧНЕ ТРАНСПОНУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

  • Iryna Mykhailivna Shuliak Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: мовленнєвий акт, іллокутивна сила, іллокуція, непрямий мовленнєвий акт, прагматичне транспонування

Анотація

Статтю присвячено дослідженню механізму моделювання мовленнєвого акту з позицій прагматичного транспонування. Мовець для того, щоб трансформувати свою заздалегідь сформовану мовленнєву дію в одиницю, обирає релевантний, найбільш ефективний принцип реалізації висловлення, одним з яких є принцип прагматичного транспонування. З’ясовано, що механізм транспонування ґрунтується на семантичному або функцiональному зiставленнi мовних одиниць, у результаті якого відбувається переосмислення мовного знака. В основі реалізації мовленнєвого акту є механізм прагматичного транспонування іллокутивної сили в межах одного висловлення. Такий механізм дозволяє мовцю реалізувати такий тип висловлення, який дозволить йому здійснити мовленнєвий вплив на співрозмовника. У статті проілюстровано механізм концепції прагматичного транспонування висловлення, який дозволяє виявити закономірності реалізації мовленнєвих актів й з’ясувати їх типи, а саме: реалізація мовленнєвого акту директив відбувається у результаті транспонування констативного, експресивного й комісивного типу мовленнєвого акту у сферу директива, в якій відбувається заміщення прямої іллокуції іншою непрямою – спонукальною. Поява додаткової іллокуції у висловленні є результатом мисленнєво-мовленнєвої діяльності мовця, комунікативної спрямованості вербальної взаємодії. Екстралінгвальні фактори комунікації виокремлено як основні умови реалізації висловлення, які сприяють правильній інтерпретації додаткової іллокуції мовленнєвого акту.

Отже, комплексний підхід до вивчення мовленнєвих актів з позицій комунікативно-прагматичного аналізу дозволяє виявити їх характерні особливості і визначити їх типи у реалізації мовленнєвого впливу мовця на співрозмовника.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-28
Як цитувати
Shuliak, I. M. (2020). ПРАГМАТИЧНЕ ТРАНСПОНУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ. Львівський філологічний часопис, (6), 246-249. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1733