АНГЛІЙСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В КОМП’ЮТЕРНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

  • Ivanna Ivanivna Barnych Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: запозичення, англіцизми, адаптація, комп’ютерна термінологія, німецька мов, українська мова

Анотація

Стрімкий розвиток інформаційних технологій в англомовних країнах призводить до активного запозичення англо-американізмів німецькою й українською мовами. Іншомовні слова є в будь-якій мові, як у побуті, так і в професійних галузях діяльності людини, на які здійснюються постійний вплив. Але світ інтернету та комп’ютерів накладає на мову свій особливий відбиток. Статтю присвячено дослідженню запозичень з англійської мови, які ввійшли в сучасну німецьку і українську мови в кінці ХХ – на початку ХХI ст. Зроблено спробу дати загальну характеристику англіцизмів. Проаналізовано причини запозичення іншомовних слів. Уточнено поняття «англіцизм», та особливості вживання запозичень у досліджуваній терміносистемі. Відзначено, що англомовні комп’ютерні терміни, в основному, пристосувалися до систем німецької та української мов, проте певна частина запозичень залишається не повністю освоєною. Проведено аналіз адаптації й освоєння англомовних термінів-запозичень на фонетичному, орфографічному та граматичному рівнях німецької та української мов. Встановлено, що у процесі запозичення з англійської мови іменники в порівнюваних мовах відмінюються і змінюють категорію роду іменників. Розглянуто основні типи утворення форм множини іменників. Відзначено, що запозичені дієслова в українській і німецькій мовах утворюються за допомогою суфіксів і префіксів, які відмінюються. Наведено приклади прикметників, які в порівнюваних мовах змінюються за родами, числами і відмінками. Форма прикметника визначається тим іменником, від якого він залежить у словосполученні чи реченні. Встановлено, що український та німецький словники комп’ютерної термінології формуються передусім на підґрунті англо- американізмів і продовжують поповнюватися за рахунок запозичень. Причинами для поширення англійських слів у німецькій й українській сучасних мовах є тенденція до спеціалізації, мовної економії та до інтернаціоналізації. Жодна сучасна мова не існує без запозичень, а також українська й німецькі мови. Отже, запозичення це багаторівневий процес і найважливіший шлях збагачення мови.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ivanna Ivanivna Barnych, Львівський торговельно-економічний університет

старший викладач кафедри іноземних мов

Опубліковано
2020-09-29
Як цитувати
Barnych, I. I. (2020). АНГЛІЙСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В КОМП’ЮТЕРНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ. Львівський філологічний часопис, (7), 13-18. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-7.2