ОЗНАКОВІ МЕТАФТОНІМІЧНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ БЛЕНДИ У БРИТАНСЬКІЙ КІНОРЕЦЕНЗІЇ

  • Iryna Valentynivna Kachur Київський національний лінгвістичний університет
Ключові слова: ознакова метафтонімія, метафора, метонімія, теорія концептуальної інтеграції, мапування, компресія, проектування, багатодіапазонний концептуальний бленд, дводіапазонний концептуальний бленд, емерджентне значення

Анотація

У статті розглядається ознакова метафтонімія британських кінорецензій у лінгвокогнітивному аспекті з метою виявлення механізму формування її складного значення. У досліджені реконструйовано ознакові метафтонімічні концептуальні бленди та проаналізовано їх структуру. Дослідження ґрунтується на методі побудови мереж концептуальної інтеграції ментальних просторів, що зумовлено складною природою значення ознакової метафтонімії, адже словосполучення, що були вибрані із масиву текстів кінорецензій, представлені складеними прикметниками в атрибутивній позиції до іменника та іменнико-іменниковими сполученнями. З іншого боку, унаочнення формування смислу у метафтоніміях за допомогою блендів є можливим тому, що і метафора, і метонімія лежать в основі лінгвокогнітивних операцій та принципів формування блендів. Так, метафора грунтується на аналогії та схожості – зв’язках, що визначають відповідності між елементами ввідних ментальних просторів мережі. Конвенційні та примарні концептуальні метафори можуть слугувати підставою встановлення таких відповідностей. Метонімія ж забезпечує компресію зв’язків концептуально віддалених елементів ввідних просторів, концептуально зближуючи їх у бленді. Виявлено два структурні типи концептуальних блендів: багатодіапазонні концептуальні бленди з трьома ввідними просторами та дводіапазонні концептуальні бленди із двома ввідними просторами. Помічено, що особливістю багатодіапазонних концептуальних блендів є формування емерджентного значення ‘домінантності’ певної характеристики аналізованої кінострічки. Також простежено, що група багатодіапазонних концептуальних блендів, реконструйованих із атрибутивних метафтонімічних словосполучень, що характеризуються причинно-наслідковими семантичними відношеннями між означенням та означуваним, відзначаються розщепленням метонімічного корелята на два різні референти в окремих ментальних просторах – в одному із ввідних просторів та просторі бленду, як у brain-frying spectacle – brain є корелятом для метонімії brain for mental activity та brain for viewer відповідно. Дводіапазонні концептуальні бленди представлені іменнико-іменниковими словосполученнями, означення у яких слугує корелятом одночасно і для метафори, і для метонімії, наприклад у метафтонімії popcorn movie реалізовано метонімію попкорн замість поїдання попкорну під час перегляду фільму та метафору фільм є попкорн. Метод побудови мережі ментальних просторів виявився ефективним інструментом дослідження конструювання значення ознакових метафтонімій у британській кінорецензії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Iryna Valentynivna Kachur, Київський національний лінгвістичний університет

викладач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця факультету перекладознавства

Опубліковано
2020-09-29
Як цитувати
Kachur, I. V. (2020). ОЗНАКОВІ МЕТАФТОНІМІЧНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ БЛЕНДИ У БРИТАНСЬКІЙ КІНОРЕЦЕНЗІЇ. Львівський філологічний часопис, (7), 40-49. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-7.7