ЕКСПЛІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ НЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

  • Svitlana Yakivna Maslova Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: неологізм, переклад, експлікація, культурна складова англомовний масмедійний дискурс

Анотація

Статтю присвячено вивченню способів відтворення культурної складової неологізмів у сучасному англомовному масмедійному дискурсі як проблеми перекладу на матеріалі текстів з таких видань, як-от: “BBC”, “CNN”, “The Independent”, “The Washington Post”, “The Economist”. Методологічну основу цієї наукової розвідки складає комплексний міждисциплінарний підхід до аналізу способів відтворення неологізмів загалом та їхнього культурної специфіки зокрема, який передбачає застосування культурологічного та герменевтичного підходів. Вихідним положенням дослідження слугувало твердження про те, що експлікація як різновид перекладу вживається не лише для відтворення фактуальної інформації, але й також для збереження у вербальній структурі тексту культурної складової новоутворених лексичних одиниць.

Актуальність дослідження зумовлена широким застосуванням прийому експлікації в перекладознавстві як одного із способів адекватного розуміння інформації іншомовного джерела, проте питання, пов‘язані з особливостями його застосування, вивчалися мовознавцями побіжно, у вигляді окремих зауваг у процесі вивчення лексичних труднощів перекладу. Мета статті ̶ визначення способів експлікації при перекладі неологізмів в англомовному масмедійному дискурсі.

До ключових результатів дослідження відносимо таке: за допомогою експлікації можна передати значення будь-якого безеквівалентного слова в оригіналі. Опис, пояснення, тлумачення, як розгорнутий спосіб перекладу застосовується у тих випадках, коли немає іншого шляху: поняття, яке не може бути передане транскрипцією, доводиться просто пояснювати. Недоліком цього способу перекладу є його громіздкість і багатослівність, тому його доцільно застосовувати лише у тих випадках, де можна обійтися доволі коротким тлумаченням. Доведено, що продуктивність експлікації під час перекладу англомовних неологізмів українською мовою пояснюємо розбіжностями у засобах творення цих лексичних одиниць в обидвох мовах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Svitlana Yakivna Maslova, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

викладач кафедри іноземних мов та перекладознавства

Опубліковано
2020-09-29
Як цитувати
Maslova, S. Y. (2020). ЕКСПЛІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ НЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ. Львівський філологічний часопис, (7), 67-70. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-7.11