ЕТИМОЛОГІЧНА ВМОТИВОВАНІСТЬ ВЕРБАЛІЗАТОРІВ АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ ЕТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ DUTY / ОБОВ’ЯЗОК

  • Ельдар Олександрович Веремчук Запорізький національний університет
Ключові слова: внутрішня форма, етимон, категорія, категоризація дійсності, класифікатор

Анотація

У статті проаналізовано особливості об’єктивації англійськомовної категорії DUTY / ОБОВ’ЯЗОК крізь призму когнітивістики. Висвітлено роль внутрішньої форми слова під час дослідження процесів категоризації та класифікації дійсності та закріплення їх результатів у семантиці мовних засобів. Обґрунтована наукова цінність проведення етимологічного аналізу. Вона полягає у тому, що внутрішня форма лексичних одиниць є своєрідною енергією мови, яка впливає на її носіїв на підсвідомому рівні та уособлює історичну та культурну пам’ять народу. Внутрішня форма визначається як елемент пам’яті мови, який проявляється через збереження ознак об’єкту. Проведено паралелі з теорією лінгвістичної відносності та з деякими іншими релевантними лінгвістичними концепціями. Окрема дослідницька увагу зосереджено на проведенні етимологічно-когнітивного аналізу основних вербалізаторів аналізо- ваної категорії, до яких на основі аналізу лексикографічних джерел відносимо duty, office, requirement, incumbency, pledge, oath, covenant, compact. Етимологічний аналіз дозволив встановити первинні кла- сифікаційні ознаки (класифікатори), які формують внутрішню форму аналізованої категорії. Аналіз семантики вербалізаторів у сучасній англійській мові дозволив прослідкувати їх еволюцію крізь при- зму синхронії та діахронії. Взаємозв’язок сучасних та етимологічних лексико-семантичних варіантів у семантиці вербалізаторів пояснено метафоричними особливостями людського мислення, коли наслідок асоціюється з причиною або потреба асоціюється з її вирішенням. Встановлено, що англійськомовна категорія DUTY / ОБОВ’ЯЗОК осмислюється у свідомості мовців як необхідність зробити що-небудь у наслідок обіцянки, угоди або виходячи з повноважень займаної посади, а також гарантія такої дії. При цьому дія в контексті реалізації аналізованої категорії осмислюється як відновлення «рівноваги» коли те, що людина має зробити концептуалізується як «утримання такої необхідної дії далеко від паци- єнса», а отже, категорія обов’язку осмислено як необхідність припинення такого роду «утримання» та вчинення відповідної дії (за домовленістю, обіцянкою, угодою, відповідно до посади тощо).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
Веремчук, Е. (2020). ЕТИМОЛОГІЧНА ВМОТИВОВАНІСТЬ ВЕРБАЛІЗАТОРІВ АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ ЕТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ DUTY / ОБОВ’ЯЗОК. Львівський філологічний часопис, (8), 34-39. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.5