ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ У МЕДІЙНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ

  • Олег Григорович Гірняк Національний університет “Львівська політехніка”

Анотація

У статті досліджено та проведено узагальнений аналіз найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів із окресленням загальних закономірностей та актуалізації гендерних стереотипів. Відображено основні тенденції розвитку ґендерних стереотипів у соціальних мережах. Базу дослідження становили 500 пові- домлень, вибраних з реакцій на популярний контент у глобальній мережі. Наведено приклади викорис- тання слів із гендерним забарвленням, що якнайкраще характеризують протилежні статі. Розглянуто гендерні стереотипи, гендерні нормативи поведінки і проблеми гендерної ідентифікації у сучасному українському суспільстві. Описано основні види гендерних стереотипів, пов’язаних з маскулінністю та фемінінністю. Окреслено фактори, що сприяють зміні стереотипів: спілкування і спільна діяльність з об’єктом пізнання; об’єднання людей для досягнення значущої мети; збільшення знань про об’єкт спіл- кування; фактори групової динаміки, що є результатом групової взаємодії. Також у статті розкрито зміст основної класифікацій гендерних стереотипів. Проведено огляд досліджень у площині встановлення гендерних особливостей електронного листа. Проаналізовано кон- тент присвячений стосункам між чоловіком і жінкою як невід’ємною частиною людського життя. Роз- глядаються чинники впливу гендерних стереотипів на особистісне становлення людини. Виокремлено концепти маскулінності і фемінності, визначивши, шо вони є не тільки когнітивно, а й культурно зумовленими сутностями, що мають велике значення для формування мовного середовища в Інтернеті та у реальному житті мовця. Зроблено висновок, що у мові інтернет-спілкування можна від- значити явне переважання тем, присвячених особистому та інтимному життю людини. Аналіз гендер- них стереотипів у віртуальній реальності дозволяє зробити висновки, що у мові інтернет-спілкування можна відзначити явне переважання тем, присвячених особистому та інтимному життю людини. Тематика праці, професійної діяльності, виробничих успіхів залишається незатребуваною. Показано, що для осіб усіх статей притаманна досить висока частотність лексем, що позначають родинні вза- ємини, що свідчить про значущість сімейних цінностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
Гірняк, О. (2020). ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ У МЕДІЙНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ. Львівський філологічний часопис, (8), 40-45. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.6