ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕСКРИПЦІЙ ОДЯГУ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

  • Олена Володимирівна Глущенко Одеський національний морський університет
Ключові слова: дескриптори одягу, тематична група, дискурс, текст, художній дискурс

Анотація

Статтю присвячено вивченню дискурсивних особливості дескрипцій одягу в англомовному худож- ньому тексті. Джерельною базою дослідження слугує роман сучасної британської письменниці Софі Кінселли “The Secret Dreamworld of a Shopaholic”. Ключовим у роботі є твердження про те, що спе- цифіка дискурсивних характеристик дескрипцій одягу полягає в багатстві семантичної наповненості складників однойменної тематичної групи, їхньому поєднанні з різними семантичними типами дескрип- торів і мовними одиницями на позначення прецедентних феноменів для досягнення певного прагматич- ного ефекту. Виходячи з того, що ці номінативні одиниці не називають, а доповнюють опис одягу через ідентифікацію його різноманітних властивостей, ми розглядаємо їх саме з позицій дескрипторів. Такі дескриптори синтаксично поєднуються з позначеннями одягу й утворюють у художньому дис- курсі певні синтаксичні конструкції опису вбрання. Доведено, що залежно від кількості предметів одягу, що підлягають дескрипції, розподіляємо такі синтаксичні конструкції на монооб’єктні й поліоб’єктні. Монооб’єктні синтаксичні конструкції дескрипції одягу підрозділяємо на прості (дескрипції підля- гає одна властивість одягу) й комплексні (опис надається декільком властивостям одягу одночасно). Залежно від властивості одягу, що підкреслюється дескриптором, виокремлюємо такі їхні три типи: дескриптори-колоративи, дескриптори-евалютиви, дескриптори-конструктиви. У результаті вивчення дискурсивних особливостей дескрипцій одягу виявлено, що використання певного семантичного типу дескриптора й синтаксичної конструкції залежить від статі особи, одяг якої опису- ється. Дескрипція одягу чоловіків є лаконічною і реалізується переважно в простих монооб’єктних син- таксичних конструкціях, в яких переважають дескриптори-конструктиви на позначення торгової назви. Дескрипція одягу жінок зазвичай відтворюється адресантному полі об’єктних синтаксичних конструк- ціях, в яких перевага надається дескрипторам-евалютивам. Конвергенція таких засобів сприяє переосмис- ленню концепту МУДРА ЖІНКА, який сьогодні трансформується у концепт САМОДОСТАТНЯ ЖІНКА.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
Глущенко, О. (2020). ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕСКРИПЦІЙ ОДЯГУ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ. Львівський філологічний часопис, (8), 46-51. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.7