ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ СЛЕНГУ В АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТВОРАХ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА ПРИКЛАДІ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО СЕРІАЛУ «КІСТКИ»)

  • Петро Володимирович Губич Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Тетяна Павлівна Голоборода Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: сленг; переклад, трансформації, субтитри, емоційно-експресивний оцінний характер, нелітературна лексика

Анотація

У науковій розвідці здійснено спробу визначити особливості англомовного сленгу. Автори статті особливу увагу звертають на проблематику перекладу сленгізмів українською мовою на прикладі теле- візійного серіалу «Кістки». Проаналізовано експресивність цього феномену, яку представляє ненорма- тивна лексика. В умовах розширення міжнародних контактів постійно зростає важливість вивчення сленгу та способів його перекладу, так як цей пласт лексики допомагає краще зрозуміти національно- специфічні особливості менталітету іншої культури. Особливо значима роль сленгу в сфері культури, кіно, телебачення, індустрії розваг, так як саме там сленг знаходить широке вживання. Правильний переклад сленгу особливо необхідний в цій сфері для найбільш точної передачі значень, супутніх конота- цій і образів, збереження впливу на суб'єкта і т.д. Результатом же незнання сленгу можуть бути кому- нікативні невдачі, мовні помилки, інше сприйняття тексту при здійсненні акту міжкультурного обміну. У статті увага приділяється особливостям і різним способам перекладу сленізмів як засобу комуні- кації та змінам в сприйнятті фільму в результаті виконаного перекладу, а також засобам і методам перекладу англійського сленгу на українську мову та неточностям у перекладі. У дослідженні також проведено аналіз сленгу і складена класифікація прийомів перекладу. Незважаючи на важливість і широке використання сленгу в кіно, дане питання є маловивченим як у вітчизняній, так і в зарубіжній науці. Окремо ця сфераі часто стає предметом вивчення багатьох дослідників, однак перекладу сленгу в кіно, як і кіноперекладу в цілому, присвячено досить обмежена кількість робіт. Таким чином, актуальність цієї роботи полягає в недостатній розробці питань кіноперекладу в цілому та сленгу зокрема. Автори здійснють аналіз перекладу сленгу з урахуванням особливостей кіно- перекладу з субтитрами, розглядає різні підходи до поняття сленгу і виявляє його статус та основні функції; особливості перекладу; розглядає роль кінематографа з точки зору масової комунікації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
Губич, П., & Голоборода, Т. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ СЛЕНГУ В АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТВОРАХ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА ПРИКЛАДІ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО СЕРІАЛУ «КІСТКИ»). Львівський філологічний часопис, (8), 52-57. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.8