ЛІНГВАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВІЮВАНЬ ДЛЯ ЗМІНИ ВІРУВАНЬ В НЕДИРЕКТИВНОМУ КИТАЙСЬКОМОВНОМУ ГІПНОЗІ

  • Максим Юрійович Карпенко Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Ключові слова: гіпнотичний дискурс, модель логічних рівнів, гіпностилістичні шаблони, навіювання, зміна змісту рамки сприйняття

Анотація

В цій розвідці увагу сконцентровано на лінгвальних особливостях навіювань, які базуються на зміні змісту рамки сприйняття. Мета дослідження – висвітлити основні лінгвальні особливості навіювань в китайськомовному гіпнотичному дискурсі. Об’єктом дослідження є гіпнотичний дискурс в китайській мові, а предметом – механізми проведення гіпнотичного комунікативного акту в китайській мові. Мате- ріалом послугували записи мовлення гіпнотерапевтів під час гіпнотичного сеансів китайською мовою сумарним обсягом 100 годин. В цьому дослідженні було окреслено модель логічних рівнів за Р. Ділтсом, в межах якої виділяються: рівень об’єктів, рівень дій, рівень здібностей, рівень вірувань, рівень ідентич- ності та рівень місії. Було також встановлено, що «тканину» гіпнозу формують навіювання на рівні дій, а до кінцевої мети ініціації гіпнотичного сеансу – гіпнотичного відгуку – призводять навіювання на рівні вірувань й ідентичності (останнє реалізується через зміну вірувань щодо ідентичності). Було виді- лено три типи вірувань: вірування про причинно-наслідкові зв’язки, вірування про значення та вірування про ідентичність. Також було виділено два типи вірувань з точки зору психотерапії: конструктивні й обмежуючі. Саме на зміну останніх орієнтовано гіпнотерапію. Гіпнотичне мовлення оперує на рівні дій, бо гіпностилістичні шаблони надають навіювання виконати певні дії. Ці шаблони й навіювання викорис- товуються протягом всього гіпнотичного сеансу задля підтримання трансового стану у клієнта. До появи ж гіпнотичного відгуку – кінцевої мети ініціації гіпнотичного сеансу – призводять навіювання, які націлено на зміну в віруваннях. Задля їх корекції, після досягнення стану глибокого гіпнотичного трансу за допомогою шаблонів гіпнотичного мовлення, терапевтом надається ряд навіювань на рівні зміни вірувань. Однією з груп навіювань, що призводять до зміни вірувань, є ті, які базуються на зміні змісту рамки сприйняття і реалізуються за допомогою певних лінгвальних шаблонів. Було виділено наступні шаблони цієї групи: намір (використано 98 раз), надання іншого визначення (використано 871 раз), наслі- док (використано 178 раз), інша модель світосприйняття (використано 274 рази), аналогія (викорис- тано 712 разів) та інший результат (використано 67 разів).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
Карпенко, М. (2020). ЛІНГВАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВІЮВАНЬ ДЛЯ ЗМІНИ ВІРУВАНЬ В НЕДИРЕКТИВНОМУ КИТАЙСЬКОМОВНОМУ ГІПНОЗІ. Львівський філологічний часопис, (8), 76-81. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.12