РЕАЛІЗАЦІЯ СУГЕСТИВНОСТІ В СЛОГАНАХ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ: ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ

  • Анастасія Володимирівна Ковалевська Національна академія державного управління при Президентові України
Ключові слова: політична реклама, політичний слоган, НЛП, сугестія, сугестивна лінгвістика, патогенні тексти, стратегія сугестивності, ЗМІ, інформаційна політика держави

Анотація

Статтю присвячено вивченню феномена політичної реклами і політичного слогана як квінтесенції смислових домінант в інформаційному політичному просторі держави, а також запропоновано автор- ську класифікацію стратегій реалізації сугестивності в зазначених текстах, сформовану з урахуванням їхніх глибинних, природних компонентів, до яких, насамперед, уналежнюємо використання неправдивої, деструктивної інформації й обов'язковий сугестивний ефект, ідентифікація яких можлива лише на рівні синтезу новітніх дослідницьких методів і методологій, перш за все – нейролінгвістичного програмування (НЛП) (метамодель і Мілтон-модель), сугестивної лінгвістики та теорії брехні (П. Екман), а також запропонованих у наших попередніх статтях NAP-структури лінгвістичної сугестивності та мета- моделі лінгвістичної сугестивності політичних рекламних слоганів. У роботі наведено характеристику законодавчої ідентифікації патогенних текстів в інформаційному просторі України; схарактеризовано особливості слоганів як концентрів рекламних кампаній взагалі як квінтесенції філософії фірми чи роз- повсюджувача товару, який є смисловою домінантою будь-якої рекламної кампанії, а отже, природним є те, що саме від нього залежить успіх чи невдача кампанії: від його форми і наповнення, функціональ- ною ознакою якого повинна бути імманентна сугестогенність, максимальної активності якої вимагає політичний дискурс з огляду на його цільові стратегії і тактики уточнено специфіку політичних сло- ганів як особливого типу таких текстів, яка відрізняє їх від комерційних за такими ознаками як безпе- рервність і частота дії, конкретність, диференційованість, охоплення аудиторії; охарактеризовано кожну із запропонованих комплексних стратегій, сформованих завдяки синтезу таких новітніх наук, як нейролінгвістичне програмування, сугестивна лінгвістика та теорія брехні, як особливий комунікатив- ний патерн, виявлено його особливості та способи ідентифікації, що дасть змогу не лише системати- зувати наявне розмаїття політичних слоганів почасти і політичної реклами взагалі як надпотужного феномену сучасного інформаційного простору, а й виокремити домінантні стратегії їхньої побудови та глибинні механізми конструювання, а отже, і запропонувати стратегії й тактики нейтралізації деструктивних ефектів кожного з їх типів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
Ковалевська, А. (2020). РЕАЛІЗАЦІЯ СУГЕСТИВНОСТІ В СЛОГАНАХ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ: ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ. Львівський філологічний часопис, (8), 97-102. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.15