ЦІННІСНИЙ СЕГМЕНТ МЕТАКOНЦЕПТУ TOURISM: ПАРЕМIЙНИЙ ПРOФIЛЬ

  • Тетяна Вікторівна Колісниченко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: метаконцепт, паремії, паремійний фонд, пареміологія, компонент

Анотація

Наше дослідження спрямоване на аналіз паремійних одиниць метаконцепту TOURІSM у системі англійської мови. Матеріалом дослідження послугували приказки та прислів’я, отримані шляхом суціль- ної вибірки з корпусу текстів англійської мови. Актуальність розвідки зумовлена необхідністю детального аналізу паремій метаконцепту TOURISM, що до сих пір не знайшло свого відображення у лінгвістичних працях. Номінативний інвентар метаконцепту TOURISM представлений номінаціями із різними семантич- ними характеристиками, які всі об’єднані спільною концептуальною базою та відображають основні смислові відтінки досліджуваного феномену. Паремiйний, найбiльш культурнo-забарвлений фoнд мoви, в якому відбито особливості національ- ного сприйняття, менталітету, стилю, а також наповненості ціннісного компоненту метаконцепту TOURISM, засвідчує, що в сучасній англійській мові наявна множина з прислів’їв i приказок зосередже- них на понятті туризм, подорож, мандрівка, дорога. Паремії, як мікротексти, нівелюють у дискурсному середовищі ядерне семантичне значення, проте актуалізують соціально-культурний компонент значення. Загалом для аналізу виокремлено близько 125 паремійних одиниць у сучасній англійській мові, в яких відображено основні стереотипи про розуміння поняття щодо пересування й мандрування людей та особливості сприйняття метаконцепту TOURISM у системі англійської мови. Аналіз прислів’їв зафіксував, що у корпусі відсутні прислів’я на позначення минулого, на зв’язок з тех- нічним прогресом чи економічним зростанням, не зафіксовані прислів’я на позначення негативної сто- рони подорожі (як наприклад, погодні умови, відсутність житла чи наявність поганих умов проживання, тощо), не згадується і стан доріг. Ряд прислів’їв наголошує на тому, що «вдома краще», проте акценту- вання туги за батьківщиною не знаходить свого відображення у фонді англійських приказок та прислів’їв. Виокремлені ознаки метаконцепту TOURISM у системі англійської мови презентують його як культурно- ціннісний компонент, що засвідчує значення «зміни оточення» як одного з важливих аспектів життя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
Колісниченко, Т. (2020). ЦІННІСНИЙ СЕГМЕНТ МЕТАКOНЦЕПТУ TOURISM: ПАРЕМIЙНИЙ ПРOФIЛЬ. Львівський філологічний часопис, (8), 103-107. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.16