РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ «АМЕРИКАНСЬКОЇ МРІЇ» У ЖІНОЧИХ СТЕРЕОТИПАХ МЕДІА-ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ «ГЛЯНЦЕВИХ» ЖУРНАЛІВ)

  • Світлана Анатоліївна Любимова Київський національний лінгвістичний університет
Ключові слова: «американська мрія», соціокультурний стереотип, медіа-дискурс, «глянцеві» журнали, метафорична номінація, іронія

Анотація

Статтю присвячено дослідженню вербальної репрезентації «америкаської мрії» у соціокультурних сте- реотипах на матеріалі англомовних «глянцевих» журналів. Соціокультурні стереотипи є вербалізованими конвенційно-оцінними образами груп, які з’являються в процесі соціальної категоризації. Дослідження стере- отипів у лінгвокогнітивному ракурсі спрямоване на опис механізмів категоризації та оцінювання, з урахуван- ням екстралінгвістичної інформації. Маніфестація стереотипів у медіа-дискурсі обумовила вибір мовного матеріалу, який був відібраний із англомовних «глянцевих» журналів, що є надзвичайно потужними засобами розповсюдження стереотипів людей, які здійснили свою «американську мрію». Доведено, що «американська мрія» є стереотипом-символом благоденства, що, перш за все, розуміють як матеріальний достаток: влас- ний дім, необмежені кошти, успіх і відповідність стандартам краси. У роботі виявлено вербалізовані моделі реалізації «американської мрії» жінок, які оцінюються суспільством по-різному. Схвально сприймається в американському суспільстві стереотип успішної жінки (career woman), яка отримала свою «американську мрію» власною наполегливою працею, тоді як заміжжя та підтримка багатих чоловіків заради матеріаль- ного благополуччя, оцінюється негативно. Негативно сприйняті стереотипи жінок, що отримали мате- ріальний статок не працюючи, номіновані у мові за допомогою метафор, які відображають покору жінок чоловікам заради комфортного життя. Розважальна спрямованість та комерційна природа «глянцевих» журналів обумовлює імпліцитне вираження оцінки соціокультурних стереотипів. Встановлено, що підніма- ючи важливі етичні питання, автори статей звертаються до щоденникової форми чи сповіді для надання наративу особистого характеру. Іронія є імплікованим вираженням негативної оцінки соціокультурних сте- реотипів і часто використається в англомовних «глянцевих журналах». Перспективним убачається подаль- ший аналіз мовних засобів вираження змісту соціокультурних стереотипів та порівняння дискурсивних стратегій у різних жанрах медіа-дискурсу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
Любимова, С. (2020). РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ «АМЕРИКАНСЬКОЇ МРІЇ» У ЖІНОЧИХ СТЕРЕОТИПАХ МЕДІА-ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ «ГЛЯНЦЕВИХ» ЖУРНАЛІВ). Львівський філологічний часопис, (8), 114-119. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.18