ЛІНГВІСТИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ НА БУКОВИНІ В НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ МОВНОМУ ПРОСТОРІ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Галина Іванівна Сеник Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Катерина Іванівна Кубишкіна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: мовна інтерференція, буковинська німецька мова, вигуки, мовні контакти, запозичення

Анотація

Статтю присвячено дослідженню мовної інтерференції у німецько-українському дискурсі на початку ХХ століття, яке базується на комплексному аналізі мовних змін німецької мови у творі Франца Порубські «Rund um den Rathausturm und den Pruth», виданого 1906 року. Майже 150 річне співіснування німецької з іншими мовами, такими як українська, румунська, польська, єврейська та російська внесло свої корективи у тогочасне відтворення та вживання мови. Місцеві жителі знали щонайменше дві або три мови, а оскільки німецька була державною, то вона проникала здебільшого через державний апа- рат, військову повинність, пресу та літературу. Початок минулого століття характерний і тим, що у місті Чернівці почала розвиватись пись- менницька діяльність, чимало літературних діячів були багатомовними, тому інтерферентні явища проникали у їх твори. Спроба мовця робити власні висловлювання, опираючись на правила і структуру рідної мови, та встановлювати невідповідні зв’язки між обома мовами призводила до порушення мов- них норм та помилок, тобто – інтерференції. Дослідники розглядають її на граматичному, лексич- ному та фонологічному рівнях. Інтенсивність міжмовної інтерференції залежить від суб’єктивних та об’єктивних факторів, що на неї впливають, а також від зони її поширення. У мовленні буковин- ських німців вона була зумовлена їх тривалим перебуванням у іноземному середовищі та обмеженим використанням власної мови. Практично на усіх мовних рівнях відбувались зміни, які вплинули на розви- ток буковинської німецької. Особливо помітною була інтерференція на лексичному рівні, німецька була розбавлена місцевими реаліями, побутовими словами та вигуками. Чималу частину запозичених вигу- ків складали українські або саме буковинські відповідники, вони були настільки розповсюдженими, що майже замінили стандартні німецькі. Відбувалось також дослівне калькування іноземних словосполу- чень або морфологічні зміни різних частин обох мов в одному виразі або реченні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
Сеник, Г., & Кубишкіна, К. (2020). ЛІНГВІСТИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ НА БУКОВИНІ В НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ МОВНОМУ ПРОСТОРІ ХХ СТОЛІТТЯ. Львівський філологічний часопис, (8), 153-158. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.24