ГРАФЕМА ЯК СКЛАДОВА МЕДІАЛЬНОЇ ЗОНИ КОНЦЕПТУ SPEECH

  • Валерія Михайлівна Смаглій Одеський національний морський університет
Ключові слова: мовна одиниця, фонема, графема, концепт, графологія

Анотація

В медіальну зону поля потрапляють ще кілька термінологічних одиниць, в тому числі із компонентом speech. Так, в словнику ELL реєструємо статтю speech chain, в якій сказано, що мовленнєвий ланцюг – це фізіологічні, неврологічні, фізіологічні і анатомічні процеси, які крок за кроком задіяні у продукуванні і сприйнятті акту комунікації. За внутрішнім посиланням звертаємось до відповідних статей graphetics і graphology. Стаття, що характеризує термін графетіка розпочинається із паралелі з терміном фоне- тика . Далі іде пояснення, що теоретично можливим є визначення універсального набору графетичних рис, що формують дистинктивні форми літер. Крім того, зазначає словник, певні якості писемної форми (мовлення) мають значний вплив на комунікацію, це колір, розмір рукописних або друкованих літер, про- біли. Дефінуючи термін графема, словник стверджує, що це – найменша дистинктивна одиниця системи письма, а її варіанти називає алографами: grapheme. Далі в статті уточнюється, що в алфавітних сис- темах письма графеми є писемним наближенням до фонем, проте звертає увагу на існування диграфів і лігатур. Інакше кажучи, між графемою і фонемою не завжди має місце одно-однозначне співвідношення. Окремі статті пояснюють значення кожного із посилочних термінів: діграфія – це представлення однієї фонеми двома графічними знаками: digraphy. За відповідним внутрішнім посиланням з’ясовуємо, що тер- мін syllabary означає упорядкований перелік знаків в силабічній письмовій системі. Стаття також пояс- нює, для чого передусім використовується вивчення графеміки, – для встановлення підстав нормування орфографії, для порівняння усної і писемної мови, для розшифрування історичних текстів, а також для перекладу письмових систем в комп’ютеризовані системи в комп’ютерній лінгвістиці. Для кращого розу- міння словник рекомендує звернутись за посиланнями до кількох статей, серед яких і стаття orthography.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
Смаглій, В. (2020). ГРАФЕМА ЯК СКЛАДОВА МЕДІАЛЬНОЇ ЗОНИ КОНЦЕПТУ SPEECH. Львівський філологічний часопис, (8), 159-165. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.25