ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНОСТІ У КОНФЛІКТНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

  • Ольга Віталіївна Черненко Київський національний лінгвістичний університет
Ключові слова: конфліктний дискурс, інтерсуб’єктивність, інтерсуб’єктивна компетентність, семіологічний підхід, вербальні та невербальні засоби комунікації

Анотація

У фокусі уваги проведеного дослідження перебуває проблема реалізації інтерсуб’єктивності як фор- муючого чинника конфліктних комунікативних ситуацій у сучасному англомовному художньому дискурсі з урахуванням специфіки конфліктного дискурсу, його нелінійної динаміки та особливостей фаз розгор- тання конфлікту, основних комунікативних типів завершення конфліктної комунікації, які реалізуються через низку певних стратегій і тактик, притаманних конфліктному дискурсу а також комунікатив- них стилів та клімату як умови потенційної реалізації інтерсуб’єктивності. У роботі проведено аналіз основних підходів до трактування інтерсуб’єктивності у лінгвістичному фокусі досліджень, зокрема із застосуванням семіотичного підходу до аналізу лінгвістичних явищ, встановлено взаємозв’язок між поняттям інтерсуб’єктивної компетентності та типами завершення конфлікту через аналіз основних вербальних та невербальних засобів комунікації у конфліктному дискурсі. Мета дослідження полягає у встановленні зв’язку між інтерсуб’єктивністю та її впливом на перебіг конфліктної мовленнєвої взаємо- дії, зокрема на фазі завершення конфлікту, аналізі вибору певних мовленнєвих стратегій і тактик учас- никами конфлікту, порушення або реалізації ключового концепту інтерсуб’єктивності «я та інший» під впливом ситуативних та соціолінгвістичних чинників у конфліктному художньому дискурсі. Для досяг- нення поставленої мети дослідження застосовано семіотичний підхід до аналізу інтерсуб’єктивності у парадигмі наукових досліджень, елементи конверсаційного аналізу, лінгвопрагматичного аналізу, дис- курс аналізу, розкрито специфіку вербальних та невербальних засобів комунікації у конфліктному дис- курсі у взаємозв’язку з реалізацією інтерсуб’єктивності у конфліктних мовленнєвих ситуаціях. Отри- мані результати дослідження дозволять визначити роль вербального та невербального модуса у лінійній чи потенційній реалізації інтерсуб’єктивності у кореляції з її прагматичним впливом на перебіг конфлік- тного дискурсу з урахуванням індивідуально-особистісних, ситуативних та соціолінгвістичних чинників формування, розгортання, перебігу та завершення конфліктного дискурсу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
Черненко, О. (2020). ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНОСТІ У КОНФЛІКТНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ. Львівський філологічний часопис, (8), 191-196. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.30