МІКРОРІВНЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО БАГАТОМОВНОГО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА

  • Оксана Андріївна Черниш Державний університет «Житомирська політехніка»
Ключові слова: мікрорівнева організація словника, словникова стаття, багатомовний терміно- логічний словник, лексикографія, параметр, квант інформації

Анотація

Статтю присвячено розгляду особливостей мікрорівневої організації електронного багатомов- ного термінологічного словника. У науковій розвідці уточнено поняття “словник”, під яким розуміють особливий лінгвістичний жанр, покликаний задовольнити професійні потреби користувачів, надаючи релевантну лінгвістичну інформацію про необхідну лексичну одиницю. Наголошено на важливості укла- дання саме електронних багатомовних термінологічних словників, які оптимізують термінологічні сис- теми різних наукових галузей, сприяють покращенню міжнародної наукової співпраці та фасилітують науково-технічний прогрес у суспільстві. Розглянуто композиційні складові словника, а саме його макро- та мікроструктуру. Визначено поняття “словникова стаття”, під яким вбачають джерело інформа- ції, що розкриває сутнісні характеристики слова, його контекстні, парадигматичні та синтагматичні зв’язки, стилістичні та функціональні особливості, а також дериваційний потенціал. Висвітлено істо- рію досліджень словникової статті та підходів до лінгвістичного опису мовних одиниць. Наведено типи словникових статей, наголошено на особливостях однокомпонентних, двокомпонентних та багатослів- них інформаційних словникових статтях. Визначено, що словникові статті електронного багатомов- ного термінологічного словника належать до багатослівних інформаційних лексикографічних статей. Представлено вимоги до укладання електронного багатомовного термінологічного словника. Проана- лізовано лексикографічні, лінгвокогнітивні та лінгвістичні принципи організації інформації у терміно- логічних лексикографічних виданнях. Акцентовано увагу на важливості їх дотримання при укладанні електронних багатомовних термінологічних словників. Відзначено важливість врахування протиріч представлення мікрорівневої організації зазначеного типу лексикографічних видань. Наголошено на мов- них параметрах у залежності від прагматичної установки лексикографічного видання. Прагматична установка враховує об’єкт лексикографування, що визначає контент словника; обсяг лексикографу- вання, що передбачає здійснення релевантного лінгвістичного опису мовної одиниці, а також адресата електронного багатомовного термінологічного словника, що має на меті врахувати особливості пере- січного користувача. Запропоновано загальну модель мікрорівневої організації електронного багатомов- ного термінологічного словника. Зазначено перспективи подальших наукових розвідок, які вбачаються у дослідженні специфіки роботи з оцифруванням мовних даних.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
Черниш, О. (2020). МІКРОРІВНЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО БАГАТОМОВНОГО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА. Львівський філологічний часопис, (8), 197-203. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.31