МОВНЕ ВИРАЖЕННЯ АНТРОПОМОРФІЗАЦІЇ РОСЛИН ТА ТВАРИН НА СТИЛІСТИЧНОМУ РІВНІ У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМАХ

  • Марина Анатоліївна Швець Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Тетяна Іванівна Павлович Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: метафора, концепт антропоморфізація людина-рослина та людина-тварина, верба- лізація, стилістичний аналіз

Анотація

Стаття присвячена вивченню мовного вираження концепту антропоморфізації РОСЛИН та ТВАРИН, який актуалізується за рахунок метафоричних відношень лексем вербалізаторів. У статті концепт розглянуто як результат концептуалізації та мовного зображення антропоморфізації у сучас- них англомовних анімаційних фільмах виражених за допомогою стилістичного аналізу. Проаналізовано особливості репрезентації досліджуваного концепту на основі скриптів анімаційних фільмів “Alice in Wonderland”, “Sing”, “Alice Through The Looking Glass”, “Zootopia”, “Angry Birds1”, та “ Angry Birds 2”. Велика увага приділяється стилістичним засобам, які є одними із найбільш поширених та ефектив- них методів вираження концепції антропоморфізації ЛЮДИНА-РОСЛИНА та ЛЮДИНА-ТВАРИНА. «Антропоморфізація» є важливою особливістю міфологічного мислення, що виникає внаслідок перене- сення на природні об'єкти людських властивостей, приписування їм людиноподібного вигляду. Відпо- відно «антропоморфізація» (гр. anqrwpos – людина, morji – форма) – засіб художнього зображення, при якому певний предмет, явище в різних аспектах уподібнюється людині. Більше того, виявлено те, що до антропоморфізму належить як зовнішнє уподібнення до людини – в пропорціях, формі, рисах зовнішності та атрибутах, так і за мотиваціями, намірами чи емоціями. Завдяки антропоморфізму відбувається розуміння та освоєння людиною зовнішнього світу, з яким вона взаємодіє. Рослинний світ є частиною концептуальних сфер ЛЮДИНИ і ПРИРОДИ, серед яких домінуючим реципієнтом є супер концепція ЛЮДИНИ, оскільки більшість метафор позначають людські дії, стани, властивості, риси та поведінку. Результатом даного дослідження був опис стилістичних особливостей у скриптах фільмів “Alice in Wonderland”, “Sing”, “Alice Through The Looking Glass”, “Zootopia”, “Angry Birds1”, та “ Angry Birds 2”. Таким чином, скрипти вище зазначених сучасних анімаційних фільмів були проаналізовані за допомогою стилістичного аналізу. Результати дослідження показують, що вербалізація антропоморфних концепцій найбільш чітко втілена в експліцитних метафоричних порівняннях, метафоричних епітетах та метафорах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
Швець, М., & Павлович, Т. (2020). МОВНЕ ВИРАЖЕННЯ АНТРОПОМОРФІЗАЦІЇ РОСЛИН ТА ТВАРИН НА СТИЛІСТИЧНОМУ РІВНІ У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМАХ. Львівський філологічний часопис, (8), 204-209. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.32