ДО ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ РЕД’ЯРДА КІПЛІНГА У ПЕРЕКЛАДІ

  • Vyktoryia Pavlovna Popeliuk Військова академія (м. Одеса)
Ключові слова: індивідуальний стиль, прийом перекладу, адекватність, точність, еквівалентність

Анотація

Статтю присвячено вивченню специфіки перекладу прози Р. Кіплінга російською мовою. Дослідження спрямоване на визначення особливостей індивідуального стилю Редьярда Кіплінга, що знайшли своє відображення у його славетних літературних казках. Метою дослідження є визначення можливих труднощів перекладу казок Р. Кіплінга та різних способів подолання цих проблем за рахунок прийомів перекладу. Дослідження проводиться на матеріалі оригінальних англійських казок та їх перекладів російською. За допомогою порівняльного аналізу відібрано найбільш адекватні варіанти перекладу та вдалі прийоми. Головними критеріями якісного перекладу є адекватність, точність і еквівалентність. Було зроблено висновок, що провідними перекладацькими стратегіями є стратегія комунікативно релевантного перекладу та стратегія переадресації. Як було підтверджено експериментально, головними задіяними прийомами перекладу виявились відповідно заміна і описовий переклад. Найбільші труднощі у перекладі викликають стилістичні засоби, оказіоналізми, слова-зрощення, так само й як випадки звуконаслідування та порушення семантичного зв’язку. Оригінальні тексти насичені авторськими новоутвореннями, більшість із яких були майстерно відтворені перекладачами. Кількісні параметри розподілу стратегій, тактик і прийомів перекладу виявили типологічну спільність задіяних операцій. Було визначено кореляцію прийому деметафоризації та тактики лінгвокультурної адаптації. Перспектива вивчення варіативності стратегій, тактик і прийомів у перекладі прози Р. Кіплінга різними мовами вбачається у дослідженні дистинктивних параметрів перекладацьких стратегій і тактик та у застосуванні порівняльного аналізу на основі задіяних мов.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
Popeliuk, V. (2020). ДО ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ РЕД’ЯРДА КІПЛІНГА У ПЕРЕКЛАДІ. Львівський філологічний часопис, (8), 223-229. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.35