ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАНЦУЗЬКОГО СЛЕНГУ

  • Andriy Romanovych Sydor Національний університет “Львівська політехніка”
Ключові слова: арго, діалект, фразеологізм, мовна картина світу, жаргон

Анотація

Метою статті є аналіз та виявлення лінгвостилістичних особливостей походження та здійснення перекладу французького сленгу з врахуванням особливостей творення слів. Методи дослідження: порівняння, класифікація, систематизація, спостереження, аналіз результатів діяльності дослідників з проблеми проведеного дослідження та експертна оцінка. Результати: Стаття є дослідженням фонетико–морфологічних та семантико–стилістичних особливостей арготичної лексики в сучасній французькій мові. Автором наголошено, що розвинена національна мова не є монолітною, а становить сукупність форм, у яких вона існує та знаходить прояв у ієрархічно організованій багатоступеневій системі. Охарактеризовано можливість застосування способу трансформації, методу комбінованого перекладу, також прийомів варіативної, контекстуальної, гіперо– та гіпонімічної підстановок, калькування, описового перекладу, тлумачення і компенсації. Відзначено вплив сучасних комп’ютерних технологій на сучасні молодіжні сленгові тенденції. Проаналізовані базові способи утворення сленгових слів, фразеологізація молодіжного мовлення. Визначено конкретні напрями майбутніх перекладознавчих, контрастивних, лексикологічних, лексикографічних, стилістичних студій; переклад мови кінофільмів з аргокомпонентом, сучасного молодіжного арго, арготизмів національно–територіальних варіантів французької мови; створення двомовних словників арготичної лексики; теорія та практика формування перекладацької компетенції у галузі соціальної діалектології. Наголошено на важливість розгляду змістовного та якісного наповнення молодіжного сленгу під впливом сучасних суспільних процесів. Висновки: Проведене дослідження показало, що лексику арґо можна вважати особливою лексичною підсистемою розмовної мови, яка характеризується стійкою тенденцією до проникнення у вищі мовні рівні, завдяки своїм фонетико– морфологічним та семантичним особливостям. Автором окремо розглянуто питання існування і функціонування французької молодіжної мови, причини виникнення такого поняття та способи його використання в мові сучасної молоді, а також умови та засоби творення французької молодіжної мови, що є актуальним під час перекладу з французької мови. Виявлено взаємозв’язок культурних особливостей молодіжного сленгу, що проявляється в протистоянні суспільним шаблонам та нормам.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
Sydor, A. (2020). ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАНЦУЗЬКОГО СЛЕНГУ. Львівський філологічний часопис, (8), 230-236. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.36