ІМЕННИКИ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ЕМОЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

  • Nataliia Mykolaivna Bober
Ключові слова: емоції, іменники, індикативні іменники, абстрактні іменники, емотивність

Анотація

У статті висвітлено особливості іменників, що позначають емоції в англійській мові. Обґрунтовано актуальність дослідження виходячи з важливості позначення емоцій у мовленні, сформульовано об’єкт, предмет та мету дослідження. Звернуто увагу на недостатню чіткість в розумінні поняття «емоції», на відсутність єдності в класифікації емоцій. Зазначено, що деякі емоції трактуються одночасно як стани або поведінкові реакції, і на цій підставі науковці іноді виключають їх з переліку емоцій. Такий підхід визнано надлишковим та таким, що не відповідає цілям лінгвістичних досліджень. Проаналізовано основні класифікації іменників англійської мови, які позначають емоції, та акцентовано увагу на відсутність єдиної позиції серед науковців щодо цих класифікацій. Визначено, до яких груп належать іменники, що позначають емоції в англійській мові. Проаналізовано, які способи словотвору є найбільш продуктивними для іменників, що позначають емоції в англійській мові. Звернуто увагу на те, що найбільш продуктивним є афіксальний спосіб словотворення, причому суфіксальний спосіб превалює над префіксальним. Досліджено іменники, утворені за допомогою різних суфіксів, наголошено на тому, що даний спосіб словотворення є найбільш поширеним в англійській мові в цілому. Виявлено, що з-поміж іменників,
які позначають емоції в англійській мові, переважна більшість є індикативними, оскільки називання емоції не передбачає опису емоційного стану, переживань та ставлення мовця. Разом із тим, виявлено, що частина іменників, що позначають емоції, зберігає емотивність, яка в даному дослідженні розглядається як емоційна забарвленість, емоційна насиченість, що передає передусім переживання мовця, його емоційний стан та ставлення до описуваних подій та явищ. Зберігання емотивності пов’язано з тим, що відповідні лексичні одиниці порівняно нещодавно почали використовуватись для позначення емоцій, а до того використовувались переважно для їх опису. Підкреслено, що значну групу серед таких іменників складають складні іменники, часткове збереження емотивності є їх характерною ознакою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Bober, N. (2022). ІМЕННИКИ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ЕМОЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Львівський філологічний часопис, (9), 21-26. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2333