МІФОПОЕЯ ТВОРІВ Л. КОНОНОВИЧА ПРО ТРОЯНІВ ОБЕРІГ

  • Yaroslava Myroslavna Zuienko Запорізький національний університет
Ключові слова: міфокритика, міфопоея, національний міф, дихотомія добра й зла, релігійний синкретизм

Анотація

У статті запропонований аналіз міфологічної системи творів Л. Кононовича про Троянів оберіг (повісті «Пекельний звіздар» та роману «Чигиринський сотник»).

Міфопоея творів Л. Кононовича про Троянів оберіг уперше становить об’єкт літературознавчого дослідження, чим зумовлена актуальність роботи.

Дія аналізованих текстів відбувається в художньому світі, населеному богами та духами, які безпосередньо впливають на розвиток подій, тож міфопоея відіграє в повісті й романі особливо важливу роль.

Автор на основі елементів народного християнства та уявлень про давньослов’янську міфологію вибудовує унікальну синкретичну міфосистему, за допомогою котрої моделюється власне українська квазівіра. Її сповідування є одним із основних межових ідентифікаційних маркерів, що відіграє провідну роль під час поділу персонажів на «своїх» і «чужих» у художньому просторі повісті та роману.

В основі міфопоеї обох творів – близнюковий міф, що реалізується в протистоянні братів Дажбога й Чорнобога, де перший є сакральним предком і опікуном українців, творцем усього доброго та корисного, а другий – одвічним ворогом, зачинателем усього поганого й шкідливого. Цей розподіл релевантний дру- гій божественній парі текстів проєкту – сестрам Ладі (матері Дажбога й Чорнобога) і її злій близнючці Мокоші. Розподіл за ознаками «свій»/«чужий», «добро»/«зло» поширюється на персонажів обох творів про Троянів оберіг, за винятком деяких міфічних істот.

Окрім чотирьох найсильніших божеств, міфосистема повісті й роману включає також дивів (молодших богів) і представників нижчої міфології (водяників, чортів, літавиць, русалок та ін.), які беруть безпосередню участь у подіях, і через взаємодію з котрими найвиразніше простежується етнографізм творів.

Аналіз міфопоеї повісті й роману крізь призму теорії національного міфу дозволяє стверджувати, що за її посередництва в текстах реалізується одразу кілька міфів: про богообраність, «золоту добу» й землю обітовану, котрі є складниками сукупного національного міфу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Zuienko, Y. (2022). МІФОПОЕЯ ТВОРІВ Л. КОНОНОВИЧА ПРО ТРОЯНІВ ОБЕРІГ. Львівський філологічний часопис, (9), 87-94. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2345