КОМПЛЕКСНИЙ КОНЦЕПТ WORD / LANGUAGE / SPEECH З ПОЗИЦІЙ ДУАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА

  • Valeriia Mykhaylivna Smaglii
Ключові слова: концепт, вербалізація, англомовна картина світу, дуальне мовознавство

Анотація

Статтю присвячено дослідженню складного концепту WORD / LANGUAGE / SPEECH як вербалізованого фрагмента англомовної картини світу крізь призму дуального мово-знавства. Концепт у роботі трактуємо як змістову одиницю колективної свідомості, яка віддзеркалює предмет ідеального світу, що зберігається в національній пам'яті носіїв мови. Процес вербалізації розуміємо як мозаїку, складену із лексикографічно зафіксованих номінативних одиниць, що ословлюють і тлумачать феномени мова, слово, мовлення, спілкування та дотичні до них сутності. Доведено, що вербалізація цих знань, і їхнє метамовне відображення у словниках є різною, із різним інвентарем номінативних одиниць, їхніх інтерпретацій, аранжування у певні смислові системи. У роботі було створено номінативне поле досліджуваного концепту у двох варіантах: наївному і науковому. Для цього ми виокремили вибірку із загальних, а також із спеціальних словників. Отриманий матеріал був підданий подальшому спостереженню, класифікації, дефінітивному і компонентному аналізу, порівняльному аналізу та лінгвокогнітивній інтерпретації. Досліджуваний концепт визначаємо як комплексний, оскільки він утворений єдністю трьох нуклеарних концептів WORD, LANGUAGE, SPEECH. Мета дослідження полягає в описі ядра номінативного поля концепту LANGUAGE з позицій нового наукового напряму дуального мово-знавства, що передбачає наукове і наївне трактування мови в англійській лексикографії. У роботі довдено, що ядро номінативного поля вербалізованого концепту LANGUAGE складають 7 семем іменного полісеманта language. В більшості із них лексична семантика інкорпорує архісему мова, що є комбінацією базисних сем *) людська, *) структурована,*) комунікація, *) думок, почуттів, за допомогою *) слів. Окремі семи із числа вищезазначених в певних семемах отримують уточнення, зокрема, сема *) людська звужується від загальнолюдська до етнічна, соціально групова і аж до індивідуальна.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Smaglii, V. (2022). КОМПЛЕКСНИЙ КОНЦЕПТ WORD / LANGUAGE / SPEECH З ПОЗИЦІЙ ДУАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА. Львівський філологічний часопис, (9), 199-204. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2362