ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКОРОЧЕНИХ СЛІВ У ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ

  • Yuliia Oleksiivna Haidenko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Oksana Oleksiivna Serheieva Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Mykola Andpiyovych Tyshenko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: скорочувані слова, скорочення, абревіатура, абревіація, дискурс, акроніми, лексичні одиниці.

Анотація

У статті досліджено та описані використання типів лексичних скорочень що зустрічаються в газетних статтях; також описано особливості вживання лексичних скорочень та визначено основні функції, які виконують скорочення у публіцистичному стилі. В статті показано, що скорочені слова та абревіатури характерні для мови в цілому та для політичного дискурсу зокрема. Вони реалізують принцип мовної економії та відображають словотворчі тенденції. Абревіатури – одиниці вторинної номінації, співвіднесені зі словом. Вони використовуються з метою залучення уваги і розрахована на те, що адресат знає її комунікативне призначення і політико-культурне значення. В статті описано, що політичний дискурс є середовищем актуалізації додаткових значень абревіатур. Абревіатури є національно-культурно маркованими мовними одиницями. У них відбивається національно-культурна специфіка позначуваних абревіатурами реалій, яка характеризується в мікро- і макро- контекстах. Абревіатури та скорочуванні слова не тільки зберігають традиції античної абревіації, але і розвиваються, відображаючи сучасні словотворчі тенденції. Найбільш частотними абревіатурами є ініціальні. З’ясування окремих закономірностей розвитку та функціонування абревіатур сприяє встановленню загальних закономірностей розвитку лексики мови. Сучасна інформаційна перенасиченість суспільного життя вимагає від суспільства пошуку шляхів стислого викладу подій та опису явищ, у тому числі і через створення нових номінативних одиниць-інформаційних за змістом та спрощених за формою мовних знаків. Тенденція до підвищення інформативної цінності мовного повідомлення є одним з важливих факторів розвитку мови як соціального явища. Вирішення поставлених завдань зумовило необхідність звернення до аналізу робіт з питань абревіації та скорочуваних слів. Але більшість лексичних новоутворень з ряду причин виявляються громіздкими і незручними в користуванні. Скорочення дозволяють дати цим новим
назвам і позначенням набути більш короткої, компресивної форми при повному збереженні значення даних лексичних одиниць, економлячи час надходження інформації адресату. Ми дійшли до висновку, що сучасні англомовні абревіатури впливають на політичний дискурс інших лінквокультурних спільнот.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-11-01
Як цитувати
Haidenko, Y., Serheieva, O., & Tyshenko, M. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКОРОЧЕНИХ СЛІВ У ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ. Львівський філологічний часопис, (10), 19-24. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2370