TED TALK ЯК ОБ’ЄКТ РИТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Iryna Oleksandrivna Kryknitska Київський національний лінгвістичний університет
Ключові слова: риторика, стратегія, сторітеллінг, гумор, мовлення, етос, логос, патос.

Анотація

Метою цієї статті постає використання риторичних стратегій у презентаціях Ted Talk. Стаття також передбачає дослідження того аспекту яким чином риторичні стратегії сприяють створенню мовленнєвого ефекту з боку адресанта на адресата. Риторичні стратегії визначаються як механізми, що застосовуються через вербальне та невербальне оформлення під час певного комунікативного акту, що спонукає до дії та переконує аудиторію. Ці вербальні та невербальні засоби активно застосовуються мовцями Ted Talk задля того, щоб ефективно управляти думкою аудиторії. Актуальність дослідження зумовлено сучасним розумінням комунікації як такого процесу, що заряджає інших, формує міжособистісні зв’язки, впливає на прийняття рішень, мотивує на позитивні зміни і змінює життя людей на краще. Невміння обирати відповідні вербальні та невербальні засоби для конкретної аудиторії робить комунікацію майже неможливою. Сторітеллінг і гумор розглядаються у цьому дослідженні як основні риторичні стратегії, що вдало використовуються Ted Talk мовцями. Таким чином, дослідження фокусує увагу, по-перше, на риториці, що досліджує мову як стратегічну відповідь на комунікативну ситуацію, і, по-друге, на риториці як на використанні мови у символічних засобах, що сприяє кооперації мовців, які реагують на ці символічні засоби. У центрі нашого риторичного аналізу перебуває виступ Brene Brown на Ted Talk під назвою The Power Of Vulnerability (Сила Вразливості). Здійснюючи риторичний аналіз Ted Talk промови, такі дослідницькі кроки були виконані нами: визначення риторичної ситуації та мети; ідентифікація та розуміння риторики як тієї наукової рамки, згідно якої мовці інформують та переконують свою аудиторію; аналіз того, як мовці використовують цілий спектр риторичних стратегій і жанр Ted Talk задля того, щоб здійснити вплив на свою аудиторію; демонстрація розуміння відношень: інтенція, аудиторія, та жанр.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-11-02
Як цитувати
Kryknitska, I. (2022). TED TALK ЯК ОБ’ЄКТ РИТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Львівський філологічний часопис, (10), 71-76. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2379