СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЛЕКСЕМ У КОРПУСІ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

  • Larysa Leonidivna Makaruk Волинський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: мультимодальна лексема, мультимодальна синтаксична конструкція, засоби, знак.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню мультимодальних лексем та синтаксичних конструкцій. На основі проаналізованого ілюстративного матеріалу встановлено, що частина сучасних англомовних синтаксичних конструкцій змінила свій статус з мономодальних на мультимодальні. Причиною цьому слугує інформаційна революція, яка уможливлює імплементацію комунікаційних трансформацій на всіх можливих рівнях, починаючи від графічного і завершуючи текстовим. Установлено, що кількість засобів невербальної природи, які входять до складу однієї синтаксичної конструкції, не є фіксованою та варіюється залежно від кожного конкретного випадку. Серед них трапляються такі, у яких фігурує лише один складник невербальної природи або кілька в рамках однієї лексеми чи синтаксичної конструкції загалом. Ідентифіковано й такі, у яких нема жодного вербального складника. Вибір відповідної одиниці невербальної природи зумовлений тематикою й переважно відповідає змісту тексту. У корпусі ілюстративного матеріалу виявлено низку невербальних одиниць, які максимально уподібнюють заміщуваній лексемі задля забезпечення читабельності й упізнаваності. Вартим уваги є і той факт, що часто до складу мультимодальної лексеми входить один складник невербальної природи, який є віддзеркаленням повної назви продукту. Це свідчить про зміну семіотичних парадигм й потребу в переосмисленні наявних підходів до розгляду знаків та знакових систем, оскільки спостерігаємо існування знака у знакові, що є цілковитим дубляжем одного і того ж предмета. З огляду на проаналізовані приклади маємо підстави стверджувати, що мультимодальні лексеми – це одиниці, які утворені шляхом поєднання виключно невербальних одиниць, які за формою відповідають кодифікованим алфавітним графемам; або вербальних кодифікованих графем та невербальних, сукупність яких утворює одиницю, яка, на відміну від класичної лексеми, має не лише відмінний план вираження, але й до певної
міри трансформує план змісту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-11-02
Як цитувати
Makaruk, L. (2022). СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЛЕКСЕМ У КОРПУСІ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ. Львівський філологічний часопис, (10), 77-83. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2380