ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

  • Anastasiia Volodymyrivna Ruda Державний заклад «Одеський національний морський університет»
Ключові слова: публіцистичні тексти, публіцистичний стиль, особливості, перекладацька стратегія, перекладацькі тактики, перекладацькі операції.

Анотація

Дослідження присвячене особливостям перекладу англійських публіцистичних текстів українською мовою. Це питання досліджується у парадигмі жанрової специфіки публіцистичних текстів. До уваги приймаються також труднощі, спричинені типологічними відмінностями між вихідною мовою (англійською) та цільовою мовою (українською) на лексичному та граматичному рівнях. Мета дослідження у визначенні особливостей відтворення англійських публіцистичних текстів українською мовою з урахуванням провідних характеристик публіцистичного стилю. Згідно результатам аналізу особливостей перекладу англійських публіцистичних текстів українською мовою, спрямованому на визначення провідних перекладацьких стратегій, тактик і операцій, двома провідними стратегіями перекладу є стратегія комунікативно рівноцінного перекладу і стратегія переадресації. Щодо тактик перекладу, найбільш частотними виявились тактика передачі релевантної інформації, тактика коректного оформлення інформації та тактика лінгвокультурної адаптації. Найбільш розповсюдженими перекладацькими трансформаціями є транскрипція, транслітерація, калькування, конкретизація, генералізація та прийом семантичного розвитку. Поширеність транскрипції та транслітерації спричинена розповсюдженістю власних назв, топонімів і антропонімів. Широке використання конкретизації пов’язане з типологічними відмінностями у вокабулярі неспоріднених мов. Щодо особливостей відтворення фразеологічних одиниць у публіцистичних текстах провідними перекладацькими трансформаціями є семантичні, лексичні, синтаксичні, морфологічні та словотвірні трансформації. Це спричинює застосування редукції, контамінації, додавання, парцеляції, вилучення, еліпсису та різних видів замін. Перспектива вбачається у дослідженні особливостей перекладу наукових текстів з англійської мови українською.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-11-02
Як цитувати
Ruda, A. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. Львівський філологічний часопис, (10), 120-124. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2388