НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНА ТИПОЛОГІЯ СТРАТЕГІЙ ВПЛИВУ В УКРАЇНСЬКИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ КІНОТЕКСТАХ

  • Olena Volodymyrivna Shcherbak Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Ключові слова: комунікативний вплив, комунікативна стратегія, кінотекст, комунікативна стратегія-каталізатор, комунікативна стратегія-інгібітор, упущення, узагальнення, викривлення.

Анотація

Статтю присвячено проблемі виокремлення нейролінгвістичних стратегій впливу в українських публіцистичних кінотекстах, передусім як вербальних конструктів кінодискурсу. Здійснено оглядову теоретизацію феномена комунікативного впливу, акцентовано на його гіперонімності щодо поняття «мовленнєвий вплив» і вказано на кореляції з поняттям «стратегія». Помічено, що поняття «стратегія» часто вживається в складі біномінальних термінів – «стратегія спілкування» та «комунікативна стратегія», хоч вони співвідносяться між собою як «частина – ціле» відповідно, у зв’язку з чим для лінгвістичного обстеження кінотекстів релевантнішим убачається оперування поняттям «комунікативна стратегія». Представлено результати моніторингу наукових репозиторіїв, що засвідчують лакунарність у лінгвістичній практиці поділу комунікативних стратегій впливу з погляду нейролінгвістики та водночас акцентують на її злободенності. Спираючись на ідею про першорядність стимуляції імпульсів у головному мозку людини двома нейромедіаторами, запропоновано виокремлювати дві комунікативні стратегії впливу в кінотекстах – каталізатори та інгібітори, де перші впотужнюють дію глютамінової кислоти та можуть змінювати комунікативну поведінку адресата шляхом повідомлення йому нової, раніше не відомої інформації, а другі скеровані на посилення дії гамма-аміномасляної кислоти, що досягається вже шляхом повідомлення адресатові раніше засвоєної інформації, щоправда, в різній формі. Виявлено, що публіцистичний кінотекст складається з п’яти репрезентантивно-функційних блоків, названих нами англійськими фразовими дієсловами – LOOK AT (фокусування уваги адресатів на проблемі), LOOK BACK (огляд подій минувшини), LOOK TO (звернення до думки свідків та експертів), LOOK INTO (дослідження фактів), LOOK AHEAD (прогнозування подій у майбутньому). Ці блоки корелюють із нейролінгвістичними стратегіями впливу, причому перші два – зі стратегією-інгібітор, а решта – зі стратегією-каталізатор. Досліджуючи мовну організацію вищевказаних блоків також установлено, що вони містять і Мілтон-модельні маркери впливу, зокрема блоки LOOK AT і LOOK BACK генерують переважно нейролінгвістичні процеси упущення та узагальнення відповідно, а блоки LOOK TO, LOOK INTO та LOOK AHEAD – процеси викривлення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-11-02
Як цитувати
Shcherbak, O. (2022). НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНА ТИПОЛОГІЯ СТРАТЕГІЙ ВПЛИВУ В УКРАЇНСЬКИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ КІНОТЕКСТАХ. Львівський філологічний часопис, (10), 150-155. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2392