СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ УКРАЇНСЬКИХ РЕТРАНСЛЯЦІЙ П’ЄС ШЕКСПІРА У СВІТЛІ КОГНІТИВНОЇ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ

  • Yana Viktorivna Boiko Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Ключові слова: ретрансляція, повна / часткова когнітивна еквівалентність, стратегія перекладу, репродуктивні / адаптивні тактики.

Анотація

У запропонованій розвідці обґрунтовано стратегії і тактики досягнення когнітивної еквівалентності діахронних ретрансляцій часово-віддаленого першотвору з позицій теорії і практики перекладу. Для досягнення мети у дослідженні використано такі методи: метод теоретичного узагальнення під час обробки використаних джерел, емпіричний метод у ході формування загальної вибірки для проведення лінгвістичного аналізу, метод лінгвістичного аналізу і метод зіставного аналізу для характеристики перекладу у порівнянні з оригіналом, трансформаційний аналіз та методика інтерпретаційного аналізу для визначення застосованих стратегій, тактик та операцій перекладу. Матеріалом дослідження було обрано часово-віддалені першотвори, якими постають трагедії У. Шекспіра “Julius Caesar” (1599) і “King Lear” (1605) та їх діахронні ретрансляції XIX-XXI століть, авторами яких є М. Рильський (1941) і Ю. Андрухович (2000). У статті визначено специфіку терміну «стратегія перекладу» та встановлено, що ефективною стратегією відтворення часово-віддалених першотворів є стратегія модернізації. У дослідженні надано класифікацію альтернативних тактик (репродуктивних та адаптивних) відтворення індивідуально-авторської світобудови, втіленої у хронологічно віддалених першотворах, що реалізуються шляхом транскодування та перекладацьких лексико-граматичних трансформацій, які сконцентровані на передачі змісту й образності твору та певною мірою утворюють опозицію. Встановлено параметри, за якими виявляється когнітивна еквівалентність одиниць оригіналу й одиниць перекладу в умовах когнітивного консонансу. Обґрунтовано два різновиди когнітивної еквівалентності оригіналу і перекладу: повна когнітивна еквівалентність і часткова когнітивна еквівалентність. Продемонстровано застосування перекладацьких стратегій і тактик у досягненні повної та часткової когнітивної еквівалентності мисленнєвого процесу автора і перекладача із залученням буквального перекладу, морфологічної заміни та транспозиції як основних способів відтворення когнітивного еквіваленту при перекладі українською мовою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-11-02
Як цитувати
Boiko, Y. (2022). СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ УКРАЇНСЬКИХ РЕТРАНСЛЯЦІЙ П’ЄС ШЕКСПІРА У СВІТЛІ КОГНІТИВНОЇ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ. Львівський філологічний часопис, (11), 21-26. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2402