МІФИ, ОБРЯДИ, РИТУАЛИ – ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНОГО ТВОРІННЯ

  • Nadiia Oleksandrivna Breslavets Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
  • Liudmyla Anatoliivna Vozniuk Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: культура, мова, архетип, символ, міф, обряд, ритуал, прислів’я.

Анотація

Духовне начало в людині з’являється та розвивається за допомогою засобів і способів культури, облагороджуючи її душу. Поняття культури є дуже багатозначним. Сьогодні існує декілька визначень культури. Зазвичай під цим словом розуміють рівень духовного розвитку народу чи суспільства. Досягнення у мові, релігії, моралі, філософії, науці, мистецтві, системі освіти й виховання – сукупність цих видів людської діяльності і називають культурою. Культура передусім націлена на розвиток та виховання душі людини. Її символи – це міфи, звичаї, обряди, ритуали, характерні для язичницького та християнського уявлення про світ та людину. Міфологія допомагає інтерпретувати та осмислювати навколишній світ. Навіть у сучасному світі вона відіграє важливу роль у культурному та духовному житті людей. Міфологічна культура, рання культура слов’ян, трансформуючись протягом століть і тисячоліть, донесла до нас у вигляді мовних метафор, фразеологізмів, казок, билин, прислів’їв і приказок, ціннісну і символічну природу культури, як явища, несучи у собі міфоархетиповий початок культури. Національна мова є умовою, основою та продуктом культури, виразником особливої національної ментальності, в основі якої знаходиться культурно-історичний зміст. Вона є засобом усного й писемного спілкування нації. Через національну мову та культуру здійснюється вихід до світових цінностей, до людини як індивідуальності, формується особиста гідність та індивідуальна картина світу. Міфологія не втратила свого значення в нашому сьогоденні. Міфологічні аспекти знаходимо в релігіях народів світу. Дехто з сучасних композиторів, письменників, художників, скульпторів, психологів звертаються до міфологічних образів для інтерпретації та осмислення сучасних реалій життя суспільства. Людська душа здавна прагне гармонійного співіснування зі світом, а міф, на думку авторів, представляє цю гармонію через єднання з усім навколишнім і є частиною культури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-11-03
Як цитувати
Breslavets, N., & Vozniuk, L. (2022). МІФИ, ОБРЯДИ, РИТУАЛИ – ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНОГО ТВОРІННЯ. Львівський філологічний часопис, (11), 27-34. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2404