ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ФЕНОМЕНІВ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ЇХНІХ ДЖЕРЕЛ, СТАТУСУ, ФУНКЦІЙ

  • Yuliia Leonidivna Hlavatska Херсонський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: прецедентність, прецедент, прецедентні феномени, статус, джерело, функції.

Анотація

У цій статті узагальнено висновки та внески, зроблені вченими щодо прецедентних явищ у галузі сучасної лінгвістики. Цілі цієї роботи подвійні: по-перше, представити короткий теоретичний огляд прецедентних явищ; по-друге, описати та актуалізувати джерела, статус і функції прецедентних явищ (прецедентний текст, прецедентне ім’я, прецедентне висловлювання, прецедентна ситуація), оскільки останні постають знаками мови, свідомості та культури. Слід зазначити, що науковий інтерес до прецедентних явищ наразі зростає. У результаті виділяють три домінуючих наукових підходи (когнітивний, лінгвокультурологічний та інтертекстуальний). Незважаючи на неоднорідність прецедентних явищ, їх об’єднують такі ознаки: 1) значущість у пізнавальному та емоційному зв’язку; 2) надособистісний характер; 3) постійна відтворюваність у мовленні. Вербалізація прецедентних явищ відсилає нас до певного факту культури, прихованого за ними. Наведені у статті ілюстрації взято з текстів літературних, медичних і мас-медійних типів дискурсу, адже саме у дискурсі висвітлюються дискурсивні особливості прецедентних явищ. Це надає суттєву перевагу, оскільки прецедентні явища розглядаються в межах їхнього статусу, джерел й функціонального навантаження. Під статусом прецедентних явищ розуміють критерій прецедентності – його надособистісний/масовий характер, тобто якщо прецедентне явище відоме певній спільноті мовців, або відображає мовну свідомість особистості. Джерелом прецедентних явищ є посилання на оригінальний текст, назву, висловлювання чи ситуацію. Розкриття та опис основних функцій прецедентних явищ допомагає детально їх схарактеризувати та визначити їхній зв’язок із культурними цінностями.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-11-03
Як цитувати
Hlavatska, Y. (2022). ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ФЕНОМЕНІВ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ЇХНІХ ДЖЕРЕЛ, СТАТУСУ, ФУНКЦІЙ. Львівський філологічний часопис, (11), 57-62. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2408