ВПЛИВ МАРКЕРІВ НЕВЕРИДИКАЛЬНОСТІ НА ОЦІНКУ В ЗАГОЛОВКАХ АНГЛОМОВНИХ ГАЗЕТ ПРО ВІЙНУ В УКРАЇНІ

  • Marta Ihorivna Hordiichuk Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: неверидикальність, сентимент-аналіз, оцінка, гібридна війна, психолінгвістика.

Анотація

У цій статті були досліджені маркери неверидикальності в заголовках газет про гібридну війну в Україні їх вплив на психолінгвістичну оцінку читачів. Мета. Дослідити мовні елементи неверидикальності та ірреалістичності та визначити їх вплив на валентність повідомлення у газетному дискурсі. Методи. 1. Описовий метод був використаний для визначення понять неверидикальності та ірреалістичності; 2. Метод компонентного аналізу дозволив виявити маркери неверидикальності в газетному дискурсі; 3. Сентимент-аналіз був використаний для визначення полярності компонентів неверидикальності у заголовках газет про гібридну війну в Україні; 4. Порівняльний метод дозволив проаналізувати валентність висловлювань з неверидикальних елементами та без них; 5. Психолінгвістичний метод був використаний для пояснення впливу невиридикальності на формування думки реципієнтів газетних новин. Результати. Було проаналізовано 200 заголовків англомовних газет, опублікованих у 2021 році про гібридну війну в Україні, які містять маркери неверидикальності. Ці маркери були досліджені відповідно до їх групи, серед яких заперечення, модальні дієслова, дієслова наміру тощо. Маркери кожної групи показали різні результати щодо впливу неверикальності на валентність повідомлення. Крім того, було виявлено, що неверидикальні маркери є ефективними засобами психолінгвістичного впливу в умовах гібридної війні. Висновки. Було визначено, що поняття “irrealis” та “nonveridicality” є термінами, що позначають такі мовні вирази, як модальні дієслова та заперечення. Вони впливають на оцінку повідомлення читачами у газетному дискурсі. Проведений сентимент-аналіз показав, що зазвичай вони їх вплив на зміну валентності повідомлення не радикальний. Однак, було також виявлено, що деякі маркери неверидикальності, такі як умовні речення, заперечення та питальні речення, сильно впливають на валентність повідомлення, а саме змінюючи її на протилежну. Необхідно провести подальші дослідження щодо елементів неверидикальності та їх впливу на оцінку, щоб виокремити більш ефективні та менш ефективні засоби зміни оцінки повідомлення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-11-03
Як цитувати
Hordiichuk, M. (2022). ВПЛИВ МАРКЕРІВ НЕВЕРИДИКАЛЬНОСТІ НА ОЦІНКУ В ЗАГОЛОВКАХ АНГЛОМОВНИХ ГАЗЕТ ПРО ВІЙНУ В УКРАЇНІ. Львівський філологічний часопис, (11), 68-75. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2411