МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ПОЛІТИКА НА ЧЕСЬКОМОВНОМУ МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ АНДРЕЯ БАБІША

  • Ievlanova Oleksandrivna Oleksandra Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України
Ключові слова: політичний дискурс, лінгвооперсонологія, політична риторика, індивідуальний стиль, мовна особистість, мовленнєва діяльність, маніпулятивні прийоми, Андрей Бабіш.

Анотація

У статті розглядаються поняття «мовна особистість» та «індивідуальний стиль». Авторка досліджує трактування цього терміна в працях основоположників теорії мовної особистості, аналізує різні варіанти його розуміння в працях їхніх послідовників. Політику можна розглядати як комунікативний модус людської діяльності, в якій мова відіграє роль політичного інструменту. Зростання впливу комунікативно-смислових факторів на політичні процеси тягне за собою ще більшої значущості семіотичних характеристик. У процесі політичної комунікації береться до уваги не тільки адресат і адресант, а й сама комунікація. Реальна комунікація формалізується як її семіотичний аналог. Як і у випадку з магічною функцією мови, мовленнєвий акт передбачає, що веде до зміни світу, а учасниками цієї влади є не міфологія, а скоріше соціальна структура суспільства. Досліджено мову А. Бабіша, що окреслює його як мовну особистість у політичному дискурсі. Індивідуальний дискурс політика розглядається у статті як фрагмент національного політичного дискурсу та характеризується крізь призму сучасних тенденцій розвитку суспільної комунікації. Авторка робить висновок, що вибір конкретних засобів і методів, зроблених політиком, а також різноманітність їх мовного оформлення визначаються особливостями індивідуально-творчого підходу до відбиття явищ суспільно-політичної дійсності, манери викладу. Незважаючи на те, що рідною для А. Бабіша є словацька мова, він віртуозно володіє манерою маніпулювання суспільством. За роки прем’єрства він опанував стратегії політичного мовлення, які полягають у відсутності чіткої відповіді на запитання модератора, затягуванні діалогу, повторенні вже відомих фактів, скороченні дистанції між мовцем і глядачем тощо. У лексичному аспекті політичний дискурс А. Бабіша близький до побутового мовлення, багатий емоційно-оцінною лексикою. А. Бабіш постає як яскрава мовна особистість і переконливий оратор, здатний впливати як прагматично, так і емоційно на широку аудиторію.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-11-03
Як цитувати
Oleksandra, I. (2022). МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ПОЛІТИКА НА ЧЕСЬКОМОВНОМУ МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ АНДРЕЯ БАБІША. Львівський філологічний часопис, (11), 76-79. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2412