МОВНИЙ КОД СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК РЕГІСТР ВІРТУАЛЬНОГО ДИСКУРСУ: АРАБСЬКІ ФОРМУЛИ ІЗ КОМПОНЕНТОМ «ALLAH» (БОГ) (НА МАТЕРІАЛІ КОМЕНТАРІВ INSTAGRAM)

  • Yuliya Yaroslavivna Zaza Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: соціосеміотика, регістр дискурсу, віртуальна комунікація, етикет, ввічливість.

Анотація

Статтю присвячено одній із актуальних проблем сучасної лінгвосеміотики, а саме регістру дискурсу як ситуативному контексту спілкування, що долучає до моделі мови низку елементів контексту: вербальну та невербальну поведінку мовців, тематичний репертуар, стратегії, соціальні ролі та наявність гендерних, вікових та інших опозицій, специфіку каналу спілкування. Окреслено розуміння віртуальної комунікації соціальних мереж як особливого регістру, детермінованого каналом спілкування. Доведено, що регістрові характеристики, а саме tenor, field, mode, детерміновані каналом спілкування. Показано, що мовний код (mode) є однією із регістрових характеристик віртуального дискурсу, зумовленого контекстом комунікації, а специфіка дискурсу арабського Instagram полягає, зокрема, у вживанні ідіоспецифічних формул. Об’єктом дослідження є віртуальна комунікація арабської соціальної мережі Instagram як особливий вид дискурсу, для якого характерна низка ознак: гіпертекстуальність, мозаїчність, глобальність, анонімність. Матеріалом статті є коментарі до постів офіційного аккаунту Ранії Абд-Аллаг (загальна кількість підписників – 6.9 мл.), королеви Хашимітського Королівства Йорданія. Нашими завданнями є: окреслити поняття «регістр дискурсу» та визначити його складові; встановити регістрові характеристики арабської соціальної мережі Instagram; виділити та описати мовний код (mode) як одну із регістрових характеристик арабського віртуального дискурсу. На матеріалі коментарів окреслено й доведено розуміння арабських формул із компонентом `Allah` як елементу ідіоетнічного мовного коду віртуального спілкування у арабських соціальних мережах, виділено їх смисловий та функціональний потенціал. Встановлено, що у віртуальному спілкуванні зазначені формули є арабськими усталеними етикетним втіленням стратегії ввічливості, що вживають комуніканти різних конфесій. Часто такі формули поєднуються із іншими семіотичними засобами, такими як різного роду смайлики та емотиви. Це своєю чергою створює певну карнавальність та специфіку арабського Instagram, зумовлену як віртуальним каналом спілкування, так і культурним контекстом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-11-03
Як цитувати
Zaza, Y. (2022). МОВНИЙ КОД СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК РЕГІСТР ВІРТУАЛЬНОГО ДИСКУРСУ: АРАБСЬКІ ФОРМУЛИ ІЗ КОМПОНЕНТОМ «ALLAH» (БОГ) (НА МАТЕРІАЛІ КОМЕНТАРІВ INSTAGRAM). Львівський філологічний часопис, (11), 80-85. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2413