АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНОТАТИВНОЇ ДОМІНАНТИ В РАМКАХ ХРОНОТОПУ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ФЕНТЕЗІ

  • Yuliia Olehivna Zaichenko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: конотативна домінанта, експресивність, емотивність, оцінка, хронотоп, фентезі.

Анотація

Статтю присвячено виявленню домінантних стилістичних мовних засобів, що вживаються для передачі експресивної, емотивної та оцінної конотацій при описі хронотопу в англомовних текстах фентезі кінця ХХ ст. Хронотоп у текстах фентезі відіграє одну з ключових ролей, оскільки сама природа жанру фентезі напряму пов’язана із створенням автором нового, вторинного світу, що сповнений магії, та дивовижних істот або явищ. Такий світ може мати ознаки реального, а може суттєво від нього відрізнятися, втім його неодмінної особливістю є вірогідність, що вимагає від автора детального опрацювання інформативної та прагматичної складової. При описі вторинного світу в проаналізованих текстах фентезі автори приділяють значну увагу конотативному аспекту, застосовуючи широкий спектр мовних одиниць з додатковим експресивним, емотивним та оцінним компонентом значення, оскільки саме такі засоби максимально втілюють закладені в образ вторинного світу інтенції. Конотації в текстах актуалізуються за рахунок образних одиниць, що функціонують для підсилення певних ознак, якими володіють рослинний, тваринний світи, природа, архітектура, а також магічні артефакти та явища в рамках хронотопу, демонстрації емотивного сприйняття персонажами простору або часу, описаних в текстах, надання оцінки певним властивостям простору або часу. Конотативна домінанта включає в себе комплекс мовних та мовленнєвих засобів, в яких закладено експресивне, емотивне або оцінне ставлення суб’єкта до певного об’єкта, які превалюють у тексті. За результатами аналізу встановлено, що найпоширенішим конотативним компонентом в проаналізованих англомовних текстах фентезі є експресивність, а домінантним засобами її реалізації є експресивні засоби синтаксичного, лексичного та фонетично-графічного рівнів. Емотивність, в залежності від тексту, складає від третини до майже половини мовних одиниць і реалізується здебільшого за рахунок засобів лексичного та лексично-cинтаксичного мовних рівнів. Частотність застосування оцінних мовних засобів варіюється у текстах найширше, і найпоширенішими засобами її реалізації є мовні одиниці лексичного та лексично-синтаксичного рівня.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-11-03
Як цитувати
Zaichenko, Y. (2022). АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНОТАТИВНОЇ ДОМІНАНТИ В РАМКАХ ХРОНОТОПУ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ФЕНТЕЗІ. Львівський філологічний часопис, (11), 86-92. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2414