ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ОДИНИЦЬ ДВОМОВНОГО ТЕЗАУРУСА РОЗУМНОГО МІСТА

  • Halyna Rostyslavivna Matsiuk Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ключові слова: тезаурус, терміни, термінологія, термінологічні словосполучення, розумне місто.

Анотація

Наукову розвідку присвячено дослідженню структурної організації термінологічних словосполучень української термінології розумного міста, встановленню найпродуктивніших моделей термінів. У статті представлено поняття «тезаурус», проаналізовано терміни, що формують корпус одиниць двомовного тезауруса розумного міста. Оскільки термінологія предметної галузі «Розумне місто» подана лише в наукових статтях і сьогодні відсутня будь-яка її лексикографічна розробка, тому робота щодо системного описування понять розумного міста є актуальною. Це безпосередньо має відношення до упорядкування даної термінологічної підсистеми, а також її подальшим збагаченням та нормалізацією. Метою роботи є дослідити особливості словотвірної структури українських термінів двомовного інформаційно-пошукового тезауруса розумного міста, розглянути та охарактеризувати їх творення в терміносистемі розумного міста. На основі аналізу наукової літератури встановлено, що серед дослідників немає єдиного погляду щодо дефініції поняття «тезаурус». Представлено функціонування поняття «тезаурус» у наукових роботах і визначено як систему знань, подану у вигляді набору головних термінів предметної галузі, які пов’язані між собою певними семантичними відношеннями. Встановлено, що синтаксичний спосіб термінотворення займає головне місце серед інших способів творення термінів предметної галузі «Розумне місто», підмова якої прогресивно поповнюється термінами на позначення понять. З’ясовано, що в структурній організації українських термінів, які складають корпус одиниць тезауруса розумного міста, переважають багатокомпонентні термінологічні словосполучення, основу яких складають моделі, що утворені з дво- та трикомпонентних одиниць. Визначено, що категоріально-понятійний апарат тезауруса розумного міста містить складні моделі субстантивних словосполучень, у яких головним словом є іменник, а узгодженим прикметник чи іменник. Кількість слів у термінологічному словосполученні складає від двох до чотирьох одиниць. Малопродуктивною в термінології розумного міста є група термінологічних словосполучень, структурно які складаються з п’яти компонентів. Вербальні термінологічні словосполучення в тезаурусі відсутні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-11-04
Як цитувати
Matsiuk, H. (2022). ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ОДИНИЦЬ ДВОМОВНОГО ТЕЗАУРУСА РОЗУМНОГО МІСТА. Львівський філологічний часопис, (11), 136-140. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2424