ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ «ВІДСВІТИ ПОЛУМ’Я» ВАСИЛЯ КЛИМА

  • Оlena Ivanivna Nimizhan-Bodnarіuk Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: жанрово-стильові особливості, автентично українські території, український письменник із Південної Буковини, авторське експериментаторство.

Анотація

У статті здійснено спробу розкрити парадигмальні домінанти жанрового канону в тісному зв’язку із стилістичним направленням у романі «Відсвіти полум’я» Василя Костянтиновича Клима – українського письменника родом із Румунії. Зазначений роман вирізняється від інших авторських творів цього жанру яскравим експериментаторством, залученням інтертекстуальності та сюрреалізму. Особливістю творчого стилю автора в даному романі також виступає лірико-психологічний аспект, який уступає фабульному критерію. Автор розкриває не злободенні теми, а розширює рамки абстрактно-філософських проблем, які дозволяють йому кодувати нові сенси через використання символічності, містицизму, сюрреалістичних елементів. Свого героя автор не деталізує словесно, а дозволяє читачу самому через різні випробування, які випали на долю героя зрозуміти, й правильно оцінити його типаж. Ми стикаємось із змінами й у звичному поданні композиції, яка розкривається не у лінійній формі, а через обрамлення, що характерне своїм ефектом упущень, і залишає можливість для художнього домислу. Крім того, у творі відсутні означники хронотопу, що розкриває іще ширше коло можливостей для розвитку подій. У роман «Відсвіти полум’я» автор вкладає у порівнянні із попередніми творами цього жанру більшу інформативність, густоту подієвості, та наприкінці роману – динамічність, яка полегшує прочитання, та реалізує невербальні стимули. У жанровому плані автор своєрідно організовує текст: твір починається із кульмінаційного моменту, і таких гостронапружених моментів буде у творі кілька, які щоразу будуть пов’язані із бажанням героя розпочати нове життя. За законами жанру цей твір можна було б віднести до повісті, однак, всі залучені автором засоби для розкриття художнього замислу вказують на те, що тематика твору є дуже ретельно підібраною, події – непересічними, персонажі легко діляться на позитивних та негативних, що чітко вказує, що на всіх рівнях твір відповідає канонам роману, але з певною долею авторського експериментаторства над формальними ознаками твору.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-11-04
Як цитувати
Nimizhan-BodnarіukО. (2022). ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ «ВІДСВІТИ ПОЛУМ’Я» ВАСИЛЯ КЛИМА. Львівський філологічний часопис, (11), 162-166. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2430