ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТАМИ СЕРЦЕ І ДУША У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ

  • Yuliya Manoliyivna Rusnak Буковинський державний медичний університет
Ключові слова: фразеологізм, метафора, художній дискурс, психологізм, діалектизм, серце, душа.

Анотація

У статті проаналізовано сталі вирази з компонентами серце та душа у художньому дискурсі Ольги Кобилянської. Фразеологізми відображають особливе світосприйняття кожного народу, його психологію та мислення. Ці вирази характеризуються оригінальністю, образністю та сталістю. Чимало письменників, щоб урізноманітнити канву твору, використовують сталі вирази різної природи. Буковинська письменниця часто вживає лексеми серце та душа як у фразеологічних сполуках, так і в метафоричних конструкціях. Це пов’язано з тим, що Ольга Кобилянська – яскрава представниця психологічного напряму в літературі, за допомогою цих лексем вона майстерно описує найглибші відчуття героїв, філігранно передає їх переживання, тривоги, захоплення чи сподівання. З’ясовано, що концептуальне виокремлення мовних одиниць на позначення чуттєвої сфери героїв умотивовано наявністю у їхньому складі компонентів серце і душа, які реалізують психологізм, опис душевного світу героїв. Значення фразеологізмів здебільшого визначає семантика опорного дієслова: виокремлюємо фразеологізми на позначення негативних почуттів (брати/взяти до серця; рвати/порвати душу (серце); роздирати/роздерти серце (душу) (на шматки); ранити душу (серце); серце крається; ніж гострий у серце (ніж у серце запхала); серце крається; серце в’яне) та сталі мовні одиниці, що виявляють любов, приязне ставлення до когось/ чогось, а також виражають волю героїв, полегшення певної ситуації (припасти до серця; припадати до душі; серце вибрало; слухати голосу серця; як (мов, на́че і т.ін.) ка́мінь з душі́ (з груде́й) спав). Письменниця модифікує загальноукраїнські сталі одиниці: змінює порядок слів, граматичні форми; підсилює їх прислівниками або частками; використовує діалектизми, які надають виразам місцевого колориту, та ін. Фразеологізми ґрунтуються на метафорах, іноді дуже важко провести межу між ними. У художньому дискурсі О. Кобилянської функціонують метафори з компонентами серце та душа в оточенні наукової, професійної термінології.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-11-07
Як цитувати
Rusnak, Y. (2022). ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТАМИ СЕРЦЕ І ДУША У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ. Львівський філологічний часопис, (11), 196-202. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2435