МОВНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ МЕГАКОНЦЕПТА BRAIN SURGERY: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

  • Valeriia Mykhaylivna Smaglii Одеський національний морський університет
Ключові слова: когнітивний підхід, мегаконцепт, BRAIN SURGERY, вербалізація, концептуальні моделі.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню процесу вербалізації мегаконцепта BRAIN SURGERY на матеріалі роману Генрі Марша «Do No Harm: Stories of Life, Death and Brain Surgery» «Не нашкодь: історії про життя, смерть і нейрохірургію». Актуальність наукової розвідки зумовлена тим, що вона належить до тих когнітивних студій, які вивчають мову у постійній взаємодії з когнітивними процесами людини та навколишньої дійсності. Мета статті полягає у дослідженні мегаконцепта BRAIN SURGERY та виявленні засобів його вербалізації в оригіналі та перекладі. Доведено, що порівняльний аналіз мовної репрезентації мегаконцепта в двох мовах (анлійській та українській), дозволяє простежити культурну специфіку цих мовних систем, яка проявляється в різних засобах вербалізації самого ядра мегаконцепта, в кількості та семантиці лексем, фразеосполук, які репрезентують досліджуваний мегаконцепт в тій чи іншій мові. З’ясовано, що елементарні одиниці концептосфери, прості концепти, об’єднуючись, утворюють багатовимірні ментальні утворення − мегаконцепти, що охоплюють різні за своєю когнітивною природою компоненти, прості концепти, що мають польову, сегментну чи фреймову структуру. BRAIN SURGERY є медичним мегаконцептом, який інтегрує в собі ядерні та периферійні концепти, від загальних до більш специфічних: концепти SURGEON, PATIENT, спеціалізовані терміни, що позначають частини тіла (BRAIN, ARTERIES, PINEAL GLAND та ін.), інструменти (MICROSCOPE, SCALPEL), захворювання та пухлини (ANEURYSM, PINEOCYTOMA), а також загальнолюдські та загальнокультурні концепти, як-от FEAR, DEATH, DISPARE, COMPASSION, PITY та інші. Цей мегаконцепт вербалізується через використання відповідних концептуальних моделей, які загалом збігаються у мові оригіналу та перекладу. У статті детально проаналізовано мовні прояви мегаконцепту BRAIN SURGERY з позицій його сприйняття лікарем (як професійний обов’язок) та пацієнтом (як порятунок), а також як ризик, виклик, невдачу для лікаря та стресову ситуацію для пацієнта.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-11-07
Як цитувати
Smaglii, V. (2022). МОВНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ МЕГАКОНЦЕПТА BRAIN SURGERY: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ. Львівський філологічний часопис, (11), 210-215. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2437