СОЦІОМОРФНА МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ ІСЛАМСЬКИЙ СВІТ

  • Olga Oleksandrivna Khoroshun Житомирський державний університет імені Івана Франка
Ключові слова: концепт, концептуальна метафора, соціоморфна метафора, метафорична модель, американська газетна публіцистика.

Анотація

На даному етапі розвитку лінгвістичного знання наукові розвідки характеризуються загальною спрямованістю на дослідження та опис вербалізованих фрагментів картин світу через аналіз мовних одиниць, що їх репрезентують. Вивчення особливостей об’єктивації концептів допомагає специфікувати сприйняття навколишнього світу носіями тієї чи іншої мови.

У контексті сучасних мовзнавчих досліджень концептуальна метафора, як продуктивний інструмент концептуалізації та вербалізації знань, викликає не аби який інтерес вітчизняних та зарубіжних науковців, про що свідчить низка різноманітних наукових робіт об’єктом дослідження яких є концептуальна метафора.

У запропонованій статті висвітлюється питання метафоричної репрезентації концепту ІСЛАМСЬКИЙ СВІТ. Увага зосереджена на соціоморфних метафорах, які моделюють дійсність крізь призму різноманітних соціальних сфер життя людини і, власне, є різновидом антропоморфної метафори. Матеріалом дослідження обрано тексти американської газетної публіцистики (2001 – 2021 рр.) присвячених питанню Ісламського світу та його взаємодії із Західним світом у цілому і США зокрема. У ході наукової розвідки нам вдалося виокремити такі соціоморфні метафоричні моделі: «ІСЛАМСЬКИЙ СВІТ – ЦЕ ЗЛО», «ІСЛАМСЬКИЙ СВІТ – ЦЕ ТЕАТР», «ІСЛАМСЬКИЙ СВІТ – ЦЕ СПОРТ», «ІСЛАМСЬКИЙ СВІТ – ЦЕ ВІЙНА» , «ІСЛАМСЬКИЙ СВІТ – ЦЕ АЗАРТНА ГРА» та «ІСЛАМСЬКИЙ СВІТ – ЦЕ БІЗНЕС».

Виявлення значної кількості соціоморфних метафор у текстак американської газетної публіцистики дозволяє нам стверджувати, що автори опублікованих матеріалів висвітлюють питання Ісламського світу, який і до сьогодні залишається незрозумілим і невідомим соціальним явищем, використовуючи терміни тих сфер людського життя, з яким людина знайома і зустрічається у своїй повсякденній діяльності, тим самим формуючи певний метафоричний образ у свідомості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-11-07
Як цитувати
Khoroshun, O. (2022). СОЦІОМОРФНА МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ ІСЛАМСЬКИЙ СВІТ. Львівський філологічний часопис, (11), 260-264. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2445