ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК СТИЛЬОВА ТЕЧІЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТВОРЧИЙ МЕТОД ДЖОНА БАРТА

  • Halyna Avksentieva Andriivna ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Ключові слова: постмодернізм, поетика оповіді, тріада автор-текст- читач, лінійне / нелінійне письмо, традиційне письмо, художній образ.

Анотація

Дослідження має на меті виявленні характерних рис постмодерністського періоду у творчості Джона Барта та дослідженні художніх особливостей його творів. Предметом дослідження є художньо-естетичні та стильотвірні особливості творів Джона Барта, а також проблема відносин автора, тексту і читача в американській постмодерністській літературі 1950–1970-х років. Для реалізації поставленої мети потрібно вирішити ряд завдань: проаналізувати основні тенденції розвитку постмодерністської американської літератури ХX століття; визначити роль та художнє новаторство Джона Барта у літературі постмодернізму; з’ясувати стильотвірні риси творчості Джона Барта. Актуальність пропонованої теми дослідження зумовлена з одного боку постійним інтересом критиків та літературознавців до одного з найвизначніших явищ американської літератури XX століття – постмодернізму, а з іншого – відсутністю загальноприйнятої, надійно апробованої методики аналізу художніх особливостей постмодерністських творів. Звідси і виникає потреба вивчення численних творів цього літературного періоду і зазначеного жанру та ознайомлення із творчим методом їх авторів. Детальний розгляд творів Джона Барта дає підстави для висновку, що література постмодернізму характеризується кардинальним переформатуванням статусу й функціонування усіх складників тріади автор- текст-читач. Новаторство Джона Барта полягає у тому, що він систематично шукає у своїх творах шляхи звільнення читацької свідомості, практикує нові форми контакту з читачем, моделює принципово нові типи оповіді тощо. І романи, і новели, і короткі оповідання письменника свідчать про характерні для постмодерністської літератури спроби нелінійного мислення подолати опір традиційного письма.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-05-05
Як цитувати
Andriivna, H. (2023). ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК СТИЛЬОВА ТЕЧІЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТВОРЧИЙ МЕТОД ДЖОНА БАРТА. Львівський філологічний часопис, (12), 7-11. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2486